”Arbetskraftsinvandringen fungerar bättre än någonsin” utropar Timbro, Svenskt Näringslivs ångvält bland Sveriges tankesmedjor, glatt på DN Debatt.

Och det gör den ju, om man är arbetsgivare.

Lagen om arbetskraftsinvandring skapades 2008 av Alliansen och Miljöpartiet och reglerar arbetstillstånd för personer som kommer hit från länder utanför EU.

Lagens stora nyhet var att arbetsgivaren och inte staten nu skulle få beslutsrätt i frågan.

Lagen om arbetskraftsinvandring skapades av Alliansen och Miljöpartiet 2008 och tog bort det mesta av regleringar runt arbetskraftsinvandring för personer från utanför EU.

Lagens stora nyhet var att statens uppskattning av behovet av arbetskraft, som i 40 år hade styrt arbetskraftsinvandringen, skulle tas bort.

I stället skulle Sveriges arbetsgivare fritt själva få bestämma över svensk arbetskraftsinvandring.

LO och Socialdemokraterna varnade genast för att ett sådant system skulle utnyttjas av arbetsgivare för att ta hit billig utländsk arbetskraft för att öka vinsterna och pressa ned löneutvecklingen.

Och det är precis vad som har skett.

Genomsnittlig årlig inkomst över tid för arbetskraftsinvandrare före respektive efter Alliansens och MP:s lag 2008. Lönerna sänktes dramatiskt.

Grafen här ovan är hämtad ut migrationsforskarna Henrik Emilssons och Nahikari Irastorzas nyligen presenterade studie 30 percent lower income. A follow-up of the Swedish 2008 labour migration reform.

Den visar mycket riktigt att lönerna pressades ned – med hela 30 procent.

Den övre klungan linjer är genomsnittliga löner innan lagen trädde i kraft.

Den nedre klungan linjer är genomsnittlig lön efter att lagen kommit till.

En annan tydlig följd av lagen var att utbildningsnivån på dem som kom hit sjönk.

Det borgerliga talet om att den nya lagen skulle öka kompetensen befinns alltså vara helt fel.

Vad Miljöpartiet tänkte 2008 är oklart och har förblivit oklart sedan dess.

Klart är dock att de varningar som både LO och Socialdemokraterna utfärdade i högsta grad var berättigade.

I dag är Sverige ett unikum med sin lag om arbetskraftsinvandring där arbetsgivaren och inte staten får rätt att besluta över vilka som ska få komma till landet och jobba.

Genom januariavtalet har regeringen också förbundit sig att ha kvar denna lönepressande lag då tre av partierna, L, C och MP, som alla stod bakom lagen när den infördes 2008 nu också blockerar Socialdemokraternas önskan att ta bort den.

Så Timbros glädjetjut är mycket förståeligt.

Arbetskraftsinvandringen kom till för att pressa ned löner och för att öka arbetsgivarens vinster. Och så har också skett.