Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Kvinnor är särskilt drabbade.

Jag känner mer än tio kvinnor i min direkta närhet som drabbats. Det gör lika ont varje gång de berättar om sin situation. 

Bland kvinnor i åldern 25-29 år har sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökat med 370 procent sedan 2011. 

För de drabbade individerna är det förödande.

För samhället är det en enorm förlust. 

Det finns tydliga riskfaktorer. Klass och kön spelar roll.

De med lägre inkomster och kortare utbildning drabbas oftare och fenomenet har en kraftig slagsida mot kvinnor. Men orsakerna är många. 

Vi äger samhällsutvecklingen och den psykiska ohälsan är ett symptom på någonting större än individens vardagsstress

Ola Möller

Det drabbar alla samhällsklasser och alla kön. Psykisk ohälsa är inget isolerat svenskt fenomen, utvecklingen syns i hela OECD.

Jag tror det finns såväl gemensamma som landspecifika förklaringar till detta.

Vi vet att den psykosociala arbetsmiljön spelar stor roll och att anställda i offentlig sektor är mer drabbade.

Osäkra anställnings- och inkomstförhållande spelar in och därmed blir kvinnor mer drabbade. 

I otrygga jobb och i offentlig sektor är arbetsmiljön oftare ett problem.

En stärkt offentlig sektor med goda arbetsvillkor är alltså en bra idé om en vill motverka psykisk ohälsa. 

En bättre fördelning av hemarbetet skulle också göra stor skillnad. Ett stort jämställdhetsfokus är nödvändigt.

Men att stanna här vore att göra det för enkelt för sig. Jag tror att svaren måste sökas djupare.

Ungdomar har under de senaste decennierna blivit utsatta för stora förändringar. 

Skolvalet skapar beslutshets där 15-åringar tvingas göra livsavgörande val som formar deras identitet och låser fast deras målbilder.

Om 15-åringen väljer att bli ett yrke så blir 25-åringen tvungen att leva upp till det valet.

Att ändra inriktning är mycket svårt. 

Betygssystemet gör inte saken bättre. Många ungdomar har berättat för mig att de ångrar sitt val.

Men att bryta den valda identiteten skulle innebära ett för stort personligt misslyckande.

Den nuvarande ungdomsgenerationen är den första som växt upp med internet. Detta gör att köphets och ytlighet har fått en ny dimension. 

I otrygga jobb och i offentlig sektor är arbetsmiljön oftare ett problem

Ola Möller

För unga människor och framförallt tjejer blir perfekta och lyckade influencers normerande.

Att vara snygg, rik och populär blir ännu viktigare än tidigare. 

Sociala medier ger en insyn i världar som tidigare inte varit lika tillgängliga.

Antalet likes blir en signal på din popularitet och ditt värde.

Såklart stressar detta människor, det är en logisk följd av den jakt på överklassens livsstil som övriga klasser drabbas av i ojämlika samhällen. 

Utbredd psykisk ohälsa är inget vi måste acceptera.

Vi äger samhällsutvecklingen och den psykiska ohälsan är ett symptom på någonting större än individens vardagsstress. 

För att stoppa utvecklingen tror jag att samhället behöver förändras i grunden. 

Det är vårt ansvar att hjälpa de individer som drabbas av psykisk ohälsa.

Jag drömmer om en värld där jag inte med lätthet ska hitta kvinnor i min närhet som blivit sjuka bara för att vårt samhälle driver dem till det.

Det är vårt gemensamma ansvar att det blir så.