Vid seminariet presenterade TCO sin rapport ”A-kassan fyra år efter att taket höjdes.”

Den beskriver att det endast är två av tio på arbetsmarknaden som får 80 procent av sin nuvarande lön i ersättning från a-kassan om de blir arbetslösa.

TCO vill att taket i a-kassan höjs från 25 000 till 30 000 kronor i månaden före skatt för att få 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet.

Det motsvarar en höjning av högsta dagpenning från dagens 910 kronor till 1 090 kronor per dag.

Martin Ådahl sa att hans parti i stället vill sänka högsta dagpenning till 800 kronor per dag och med en kraftigare avtrappning än nu efter 100 dagars arbetslöshet.

A-kassan utreds nu som en följd av överenskommelsen mellan regeringen, C och L.

Martin Ådahl tror att kompromissen blir en höjning av taket men med kraftigare avtrappning än i dag.

Några sådana förslag kommer enligt honom inte förrän valåret 2022.

TCO vill att det införs en automatisk uppräkning av a-kasseersättningen varje år i takt med löneutvecklingen.

Nu kommer en höjning av a-kasseersättningen 2022 ses som en reform att vinna röster på i valrörelsen, när det i praktiken är en återställare av tidigare års urholkning av a-kasseersättningen.

Martin Ådahl vill inte lova, men håller med om att det vore bra att införa en indexering av a-kasseersättningen.

Nationalekonomen Lars Calmfors sa vid seminariet att forskningen visar att det finns ett samband mellan villkoren för a-kasseersättningen och de arbetslösas vilja att söka nya jobb.

Även om forskningen inte är entydig på den punkten menade Calmfors att hög a-kasseersättning utan avtrappning under lång tid minskar drivkraften att söka nya jobb.

Flexicurity - dansk design på ostadiga ben

Arbetsrätt

Han tror därför att Centerns krav om en kraftigare avtrappning vore bra för att få fler i arbete.

Som stöd för detta hänvisar han bland annat till Danmark och deras ”flexicurity-modell” som nu diskuteras mellan fack och arbetsgivare i Sverige för att ändra arbetsrätten.

Calmfors menar att Danmark hade problem med hög arbetslöshet på 80-talet när det var höga ersättningar i a-kassan under flera år för de arbetslösa.

– Inte förrän Danmark sänkte ersättningarna, framför allt för de yngre, fick de modellen att fungera. Det här är viktigt. I Sverige finns missuppfattningar om flexicurity-modellen, att den ska vara som på 80-talet. Men då fungerade den alltså inte i Danmark, säger han.

TCO:s a-kasseexpert Mats Essemyr förklarade att TCO inte vill se kraftigare avtrappningar i a-kassan.

Och han betonade vikten av att de arbetslösa får tid och ekonomisk trygghet att söka arbete som motsvarar deras utbildning och kompetens.

– Det är avgörande för den ekonomiska tillväxten i samhället, sa han.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.