I förra veckan träffade vi i undersköterskeupproret socialminister Lena Hallenberg.

Vi hoppas att hon och regeringen lyssnar på oss och våra krav och att undersköterskornas arbetssituation nu blir bättre. 

Undersköterskor har en avgörande roll i välfärden och vårdkedjan.

Utan undersköterskor fungerar inte välfärden.

Inom en snar framtid kommer det sannolikt vara brist på undersköterskor i Sverige, något som kommer drabba alla som har en gammal och sjuk anhörig. 

Vi undersköterskor är alla en stor och viktig del i alla människors liv, inte bara i de äldres utan också i de många anhörigas.

Undersköterskeyrket måste uppvärderas. Vi måste få känna att vi är viktiga. För undersköterskor är ett av Sveriges viktigaste jobb. Och tillsammans är vi starka

Marie Wiberg

Men våra liv är minst lika viktiga som de liv vi tar hand om. 

Därför behöver vi få den arbetsmiljö, de arbetsvillkor och den status vi förtjänar. 

Vi undersköterskor är viktiga i andra liv också, våra familjers, i våra vänners, våra barns och våra partners liv. 

Att ha bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö borde vara en självklarhet, men så är det inte tyvärr. 

För att lyfta detta startade vi undersköterskeupproret.

Syftet har hela tiden varit att skapa samhällsdebatt, att förklara varför vi undersköterskor är viktiga.

Att vi gör ett fantastiskt, livsavgörande jobb, dygnet runt, året om.

Att jobba som undersköterska är hårt och slitigt. Det innebär mycket tunga lyft som många gånger leder till förslitningsskador.

Man har ofta en känsla av att inte räcka till som i värsta fall leder till utbrändhet.

Många undersköterskor slutar, en del byter yrke, många går i pension.

Det stora problemet är just det faktum att allt för få unga väljer att utbilda sig till undersköterskor, just på grund av den låga statusen, de dåliga arbetsvillkoren och arbetstiderna. 

Detta måste vi ändra på för att äldre-vården inte ska hamna i kris.

Det pratas mycket i media och inom politiken om sjuksköterskor, om lärare och om poliser.

Att det behövs utbildas fler och att lönerna för dessa yrkeskategorier måste höjas. 

Det måste det absolut. 

Att ha bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö borde vara en självklarhet, men så är det inte tyvärr

Marie Wiberg

Dessa yrken är viktiga för att samhället ska fungera, men det är även undersköterskor.

Undersköterskeyrket måste uppvärderas. Vi måste få känna att vi är viktiga.

För undersköterskor är ett av Sveriges viktigaste jobb. Och tillsammans är vi starka.

Vi i Undersköterskeupproret har egentligen inte så stora krav.

Vi vill bara ha fler kollegor och arbetstider som går att kombinera med ett socialt liv. 

Vi vill ha bort de delade turerna och få mer tid till återhämtning. 

Dessa krav har vi sammanställt och överlämnat till socialminister Lena Hallengren tillsammans med 14 562 namnunderskrifter.

Vi hoppas nu att regeringen tillsammans med oss kan skapa den förändring som behövs för att landets undersköterskor ska kunna göra sitt jobb och för att undvika den kris i äldreomsorgen som vi annars riskerar att få.