Behövs det en helt ny myndighet som kontrollerar fusket på Sveriges vägar?

Det är en av frågorna en ny utredning om kontroller i yrkestrafiken ska titta närmare på.

Utredningen, som beslutades av regeringen i torsdags, ska bland annat ta fram förslag på hur kontrollerna av yrkestrafiken ska blir effektivare, samt hur kontrollerna ska organiseras i framtiden.

– Jag vill se tuffare kontroller av yrkestrafiken, inte minst lastbilstrafiken. Det är viktigt för att skapa ordning och reda på svenska vägar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth vid en presskonferens när utredningen presenterades.

Som ett exempel lyfte han utländska lastbilar som arbetar permanent med inrikestransporter i Sverige.

– Vi måste faktiskt stoppa fusket, sa Thomas Eneroth.

Utredningen ska också kartlägga hur kontrollerna av yrkestrafiken, alltså gods- buss och taxitrafiken ser ut i dag.

Man ska också undersöka om det behövs en helt ny personalkategori, så kallade trafiksäkerhetskontrollanter, som kan utföra nykterhetskontroller i till exempel hamnar.

I dag får bara poliser, tulltjänstemän och kustbevakningen genomföra sådana kontroller.

Men både Polismyndigheten och Trafikverket har föreslagit den nya typen av kontrollanter.

I utredningen finns också ett uppdrag om att förslå förändringar i straffen för den som fuskar i vägtrafiken genom så kallade sanktionsväxlingar.

Det skulle innebära att en del av fusket avkriminaliseras och i stället leder till sanktionavgifter för de beställare som inte följer reglerna.

Det skulle, enligt utredningsdirektiven, kunna leda till högre kostnader än i dag för fuskande företag och starkare incitament att göra rätt.

Utredningen ska redovisas i två delar. Den 30 november 2020 ska delen om sanktionssystemet och de nya trafiksäkerhetskontrollanter vara klar.

Den 1 mars 2021 ska sedan utredningen av kontrollverksamheten lämnas till regeringen.