Under 2019 har cirka 3 000 av myndighetens 13 000 anställda sagts upp eller lämnat på eget bevåg.

130 lokalkontor – fler än hälften – ska läggas ned.

Bakgrunden är besparingar inom Arbetsförmedlingen på grund av den budget som M och KD röstade igenom i riksdagen med hjälp av SD.

Konsekvenserna för personalen kommer att märkas allt mer de närmaste månaderna, enligt Fredrik Andersson, ordförande för fackförbundet ST:s avdelning inom Arbetsförmedlingen.

– Det kommer att bli en tuff höst. Det är väldigt hög stressnivå bland personalen nu. Många av de som blivit uppsagda har inte gått än, men nu börjar de försvinna. Det är klart att man inte kan förlora flera tusen kolleger utan att det blir effekter. 

Enligt Fredrik Andersson ser allt fler av de anställda som inte blivit uppsagda sig om efter andra jobb. 

Så vill facket förändra AF

Politik

– Folk är oroliga inför framtiden, för att det ska bli fler uppsägningar och nedläggningar. Det gäller både chefer och arbetsförmedlare. Många söker sig till andra myndigheter och till jobb inom kommunerna, säger Fredrik Andersson.

Nedskärningarna har fått flera konsekvenser för myndighetens arbete. 

– Flera arbetsförmedlingar, framförallt på mindre orter, har tvingats hålla stängt under sommaren på grund av att det inte har gått att bemanna dem, säger Fredrik Andersson. 

Arbetsförmedlingen har tvingat sänka sin målsättning för antalet deltagare i extratjänster riktade särskilt mot långtidsarbetslösa och nya på svensk arbetsmarknad från 18 000 till 7 500, har DN tidigare rapporterat. 

Antalet kontakter som Arbetsförmedlingen har knutit med arbetsgivare har också minskat kraftigt under våren.

Under årets första månader till och med juli har myndigheten i genomsnitt registrerat 29 000 kontakter per månad – en minskning med 28 procent jämfört med samma period förra året.