Allt färre får aktivitetsersättning, visar statistik från Försäkringskassan. Och förändringen är rejäl.

Mellan 2014 och 2018 minskade antalet beviljade ansökningar med 34 procent, från omkring 8 400 till 5 500.

Enligt siffror från regeringen har avslagen jämfört med det totala antalet ansökningar gått från 13 procent till 40 procent under samma år.

Nu menar regeringen att de stora variationerna påverkar tilltron till stödet som är till för unga som inte kan arbeta heltid på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.

– Vi har inte gjort några förändringar, vare sig i lag eller i regelverk. Trots det så ser vi en stor omsvängning sedan 2014 och framåt, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till TT.

Kraftig minskning av beviljade aktivitetsersättningar

I torsdags beslutade hon att ge i uppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att analysera orsaken till de stora förändringarna.

Samtidigt får ISF också i uppdrag att analysera hur Försäkringskassan sköter sin utredningsskyldighet vid avslag av aktivitetsersättning eller sjukpenning.

De bägge utredningarna ska vara klara 30 oktober respektive 30 november 2020.

Försäkringskassan får också i uppdrag att förbättra stödet till just de som fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning.

I det uppdraget ingår bland annat att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen, kommunerna och landstingen.