Nästan sex av tio lärare dokumenterar mer än de behöver.

Orsaken är att de vill minska risken för att bli ifrågasatta av elevernas föräldrar.

– Skolan befinner sig i en marknadsliknande situation vilket bidrar till att föräldrar beter sig allt mer kundlikt. Missnöjda föräldrar kan välja att flytta sitt barn och skolpeng till en annan skola om de så finner lämpligt, säger universitetslektor Fredrik Sjögren till Lärarnas Tidning.

Enligt honom är lärare beredda att gå långt för att undvika konflikter.

Detta återspeglas i Lärarförbundets undersökning om lärares dokumentationsbörda, där mer än fyra av tio lärare uppger att de överdokumenterar av oro för att de ska anmälas till Skolinspektionen.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen om oskickliga lärare har ökat kraftigt de senaste åren: från tolv stycken 2012 till 396 i fjol, skriver Lärarnas Tidning.

Men det var bara nio ärenden som gick vidare till Lärarnas ansvarsnämnd i fjol.

Nämnden avgör om berörd lärare ska varnas eller fråntas lärarlegitimationen.