Det samlade övertidsuttaget har minskat med närmare 15 procent, enligt SCB-statistik mätt som antal övertidstimmar under en vecka, andra kvartalet 2019 jämfört med samma tid i fjol.

På två år är nedgången över 20 procent. Nedgången i antal personer som jobbar över är något mindre.

– Vi är på väg in i en djupare lågkonjunktur, tror Anders Weihe.

– När det vänder ned brukar det bli kraftigare än vad man tror, fortsätter han.

Och det minskade övertidsuttaget är ett konkret exempel på att de goda tiderna är över för den här gången, även om det förstås ser väldigt olika ut i olika branscher.

Och vanligtvis är det minskade behovet av arbetstid ett första tecken på att neddragningar av personalstyrkan står för dörren, enligt Weihe.

Antal övertidstimmar under en vecka (miljoner)

Fast några sådana signaler om kommande sparpaket tycker sig inte tjänstemannafacket Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg se.

– Där är vi inte ännu, säger han.

Färska siffror för hur läget är för de privata tjänstemännen saknas, men en eventuell nedgång i övertidsuttaget sker i sådana fall från väldigt höga nivåer, enligt Ehrenberg.

Både han och IF Metalls ordförande Marie Nilsson ser förstås precis som de flesta andra de allmänna signalerna på en vikande konjunktur.

– Vi kan se att personer som har tillfälliga anställningar inte fått förlängt, och en del som är anställda på bemanningsföretag har inte fått förnyade kontrakt på det inhyrande bolaget, säger Marie Nilsson.

I vissa industribranscher, speciellt fordonsindustrin, har trycket varit extremt högt några år med mycket övertid.

Avtal 2020

Osäkert om tyska lönelyft ger svenska facken draghjälp

Löner & Avtal

– Jag skulle försiktigt vilja påstå att det inte är helt fel att det lugnar ner sig. Det har varit ganska ansträngt. En avmattning behöver inte vara av ondo, sen får det inte ramla ner i en djupare lågkonjunktur, det vill vi ju förstås inte se, säger Marie Nilsson.

Så medan arbetsgivarna nu målar upp dystra utsikter, medan facken är mer optimistiska, är inte så konstigt. En stor lönerörelse står för dörren och positioneringen har börjat.

Arbetsgivarna har pekat på att arbetskraftskostnaderna ökat för mycket jämfört med konkurrentländerna.

Och en lågkonjunktur i vardande gör ytterligare att löneutrymmet kommer att vara begränsat, enligt Weihe.

– Vi måste växla ner ökningstakten, säger han.

– Vi har redan taktat ner, att takta ner ytterligare, då skulle vi hamna under reallöneökningar, det är inte vår målsättning, säger Marie Nilsson.

Olle Lindström/TT