Runt 2 000 tankbilsförare gick ut i strejk på måndagen och redan på eftermiddagen hade 35 procent av landets bensinstationer helt eller delvis slut på bränsle.

Inför strejken införde regeringen bensinransonering och utfärdade bestämmelser om att tankbilsförarna måste genomföra minst 50 procent av de normala leveranserna, med flygplatser särskilt prioriterade.

Minimileveranserna har inte utförts, enligt regeringen. Bland annat har bara 25 av 119 planerade bränslelaster levererats till Lissabons flygplats, vilket har begränsat verksamheten enligt flygplatsen.

En del förare tvingas nu tillbaka i tjänst. Den som vägrar bryta strejken riskerar två års fängelse.