Utgifterna för arbetslöshetsersättning fortsätter öka och ligger nu 179 miljoner kronor över vad anslagskrediten tillåter, skriver Arbetsförmedlingen i en ny prognos. 

Det innebär att det tilldelade anslaget bara räcker till november månad, skriver Dagens Nyheter. Myndigheten vill därför se ett stärkt anslag i år och 2020. 

Felräkningen har berott på att det varit svårt att beräkna ersättningsnivåerna i statens budget, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i ett mail till DN.  

Även under 2018 skedde en felräkning, då fattades cirka två miljarder kronor.