Sedan årsskiftet krävs tillstånd för att få bedriva hemtjänst. Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg har hittills fattat beslut om 89 företag och åtta av dem har fått avslag. 447 ansökningar återstår att pröva.

Företagen är verksamma i Stockholmsområdet och södra Sverige. Alla företag utom ett har pågående verksamhet. 
Kommunalarbetaren har gått igenom avslagen och i huvudsak hänvisar Ivo till brister som upptäckts i granskningar gjorda av de kommuner som företagen har avtal med. 

Två företag uppges ha fuskat med tidsregistreringen hos brukarna. Företaget Medihead AB fick avtalet hävt i Sundbyberg i fjol, efter att det bland annat uppdagats att personal hade bytt telefon med varandra för att vara hos en anhörig istället för hos en brukare.

Personal ska heller inte ha fått den dygns- eller veckovila som arbetstidslagen kräver. I Stockholm har företagets anställda inte fått betalt för restid mellan brukarna. Samma företag misstänks också ha förfalskat en brukares namnteckning. 

Ett annat företag som ska ha fuskat med tidsregistreringen är Akadem care AB, som är verksamt i flera Stockholmskommuner. En anställd ska exempelvis ha registrerat besök hos två olika brukare samtidigt. 
I en del fall motiveras avslagen med att företrädarna anses olämpliga då de är inblandade i andra bolag som har misskött sig.

Ett företag stoppas för att styrelseledamöter också ingår i ägarkretsen kring hemtjänstföretaget. 

Gertrud care AB, som kritiserats för utebliven lön till personalen och ekonomisk misskötsel, samt ett annat konkursat bolag.
Gertrud care AB, som har verksamhet i Blekinge och Småland, har också fått sin tillståndsansökan avslagen av Ivo.

Ett hemtjänstföretag har stoppats för att ägaren förfalskat examensbevis från en utländsk sjuksköterskeutbildning. För ett företag anser Ivo att företrädarna saknar tillräcklig kompetens om socialtjänstens regelverk och arbetsrätt. Företagets företrädare menar att de har fått tillräcklig arbetsrättslig kunskap genom sin praktik på en halkbana.

Om företagen inte överklagar beslutet måste de nu avveckla sin verksamhet i de kommuner där de bedriver hemtjänst. Överklagar de får de fortsätta tills ärendet är avgjort i övre instanser. Men de kommuner där verksamheten bedrivs kan välja att avsluta ett avtal med företagen redan innan ärendet är avgjort.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Här är företagen som fått avslag

Medihead AB

Akadem Care AB

Getrud Care AB:

2 Sjuksystrar AB

Pauliströms vård och omsorg AB

Med omtanke i Sjuhärad AB

CK Assistans och hemtjänst AB

Tanaad kooperative multi tjänster