KI presenterar nu en uppdatering av de prognoser som institutet publicerade i juni. Och enligt den så går inbromsningen av den svenska högkonjunkturen oväntat snabbt.

”Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas”, skriver KI i ett pressmeddelande.

KI pekar på att stämningsläget inom industrin har försämrats och att det finns tecken på minskande exportorderingång. Detta tillsammans med internationellt handelskrig, brexitoro och konflikter i Mellanöstern innebär ökade risker för ekonomin.

”Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni”, skriver KI.

Institutet räknar nu med att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 1,5 procent i år och 1,3 procent 2020, vilket är en nedjustering jämfört med juniprognosen.

KI anser att budgetutrymmet för nästa år är ”i det närmaste obefintligt”, men räknar ändå med att höstbudgeten kommer att innehålla ofinansierade åtgärder på drygt 20 miljarder kronor. Det innebär en i stort sett neutral finanspolitik och ett offentligt finansiellt sparande nära noll nästa år.

Prognoserna för arbetslösheten och inflationen justeras bara marginellt. Arbetslösheten väntas landa på 6,4 procent i år och 6,5 procent 2020. Inflationen, enligt måttet KPIF, väntas blir 1,9 respektive 1,8 procent.

KI räknar vidare med att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020