Sedan en månad tillbaka har Alex Hanska, bartender på restaurangen Duvel Cafe i centrala Stockholm, en ny arbetsuppgift: att be folk som plockar fram en cigarett på uteserveringen att röka den någon annanstans. 

– Vi har ganska mycket turister här och de vet inte om att det är rökförbud, så man måste säga till, säger Alex Hanska. 

– Nu på sommaren är det en del merarbete, när det är många turister, men jag tror inte att det kommer vara några problem senare. På det stora hela tycker jag det är bra, man slipper att röken blåser in i baren från uteserveringen.

Den första juli infördes ett utökat rökförbud, som innebär att man inte längre får röka på uteserveringar och andra offentliga platser, som sportarenor, lekplatser, entréer till affärer och vid busshållplatser. 

Hotell- och restaurangfacket, HRF, har länge välkomnat ett rökförbud på uteserveringar för att göra luften friskare för restaurangpersonalen. 

– Den respons vi fått från medlemmar är att det fungerat väl, säger Malin Ackholt, förbundsordförande på HRF. 

– Gästerna har förstått att det är rökfritt som gäller. Det är positivt för våra medlemmar att de slipper cigarettröken även på uteserveringarna. 

Tidningen Hotellrevyn har tidigare skrivit om hur lungläkaren Göran Boëthius undersökte hälsoeffekterna av förbudet mot rökning inne på restauranger 2005.

Resultatet visade att de flesta restauranganställda utsattes för så mycket passiv rökning de riskerade ohälsa av olika slag. Efter att rökning inomhus förbjöds förbättrades deras hälsa, bland annat i form av kraftigt minskade luftvägssymtom, enligt Göran Boëthius. 

Hur rökförbudet på uteserveringar påverkar restaurangpersonalens hälsa är ännu inte utrett. Göran Boëthius har efterlyst försökspersoner för att studera effekten.

Branschorganisationen Visita väntar med att utvärdera rökförbudet. Vissa krögare är kritiska till att reglerna är oklara. I lagförslaget står att: ”I normalfallet bör rökförbudet gälla i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén.” 

– Det är en dåligt skriven lag, säger Anneli Telford, som är vd för krogkoncernen Debaser i Stockholm. 

– Det är fortfarande ingen som vet exakt hur långt bort gästerna ska stå. Olika kommuner tolkar det olika, jag har hört allt mellan två och tio meter. 

Enligt Annelie Telford leder lagen till merarbete för restaurangpersonalen. 

– Vi har fått ytterligare något att kontrollera. Men jag tror inte att det här kommer påverka restaurangbranschen negativt på lång sikt. Folk kommer fortsätta att gå på uteserveringar.