Juli månad har hittills varit mycket varm på många platser i världen – bland annat har Kanada drabbats av mycket höga temperaturer samtidigt som stora städer som Harare och Chennai varit utsatta för torkor, medan stora skogsbränder brutit ut i södra Frankrike.

I Paris uppmättes 41 grader — den varmaste temperaturen som huvudstaden någonsin sett, enligt AFP.  Myndigheterna avråder befolkningen från att vistas utomhus mer än nödvändigt.

Internationella rödakorsfederationen, IFRC, lanserade förra veckan en ny folder som ska hjälpa städer att stå bättre rustade för att hantera extrema temperaturer.

– Värmeböljor är ett av de dödligaste naturfenomen som människor drabbas av och hotet kommer bara att bli större och mer omfattande ju längre klimatkrisen fortsätter, säger IFRC:s ordförande Francesco Rocca.

Han påpekar dock att myndigheter kan förbereda åtgärder som både kan rädda liv och minska lidandet i samband med värmeböljor – med enkla och billiga metoder.

Enligt IFRC lever närmare fem miljarder människor i regioner där extrema temperaturer kan förutses flera dagar eller veckor i förväg, vilket innebär att myndigheter och företag kan förbereda sig.

I foldern uppmanas myndigheter att gå ut med information till allmänheten om kommande värmeböljor, samt förbereda sjukvårdspersonal och öppna ”nedkylningscenter” för människor som inte har tillgång till luftkonditionering, samt dela ut vatten.

Myndigheterna uppmanas även att fokusera på grupper som löper särskilt stor risk att drabbas av uttorkning, värmeslag och andra hälsoproblem, däribland äldre, små barn, gravida kvinnor och människor som lever i ensamhushåll.