Greta Thunberg och rörelsen Fridays for future uppmanar i ett öppet brev alla svenska fackföreningar att utlysa strejk för klimatet den 27 september. Syftet är att mana landets politiker att agera i klimatkrisen. 

“Det är fackens uppgift att säkerställa arbetarnas rättigheter och trygghet och en kris som denna kommer medfölja stora ekonomiska förändringar, och problem, om vi inte ställer om”, står det i brevet. 

Från facken är intresset dock svagt för en klimatstrejk och vill i stället bjuda in till samtal. 

“LO använder som regel inte strejkvapnet för påtryckningar i olika politiska frågor, hur viktiga och angelägna de än är, och vi tror inte att en arbetsnedläggelse skulle föra oss närmare en lösning på klimatfrågan”, skriver LOs andre vice ordförande Berit Müllerström i ett mail till Arbetet. 

LO vill i stället föra en dialog med Fridays for future om hur fackföreningsrörelsen kan bidra i klimatomställningen. 

“En sådan dialog inleds i höst”, skriver Berit Müllerström.

Det var i augusti förra året som den då 15-åriga Greta Thunberg började demonstrera utanför riksdagen under parollen “Skolstrejk för klimatet”. 

Sedan dess har initiativet växt till en global rörelse som samlas under namnet “Fridays for future” med hundratals skolstrejker världen över. Huvudbudskapet är att lyssna på klimatforskningen. 

Greta Thunberg har fått massiv internationell uppmärksamhet och utsågs i april till en av världens 100 mest inflytelserika personer av tidningen Time Magazine.

Men Fridays for future är inte nöjda med effekten av strejkerna. 

“Vi trodde det skulle vara en tillräckligt stark signal om vi strejkade från skolan varje fredag” skriver representanter för rörelsen i det öppna brevet. 

“Men uppenbarligen har det inte hjälpt. Sveriges utsläpp minskar inte, och vi följer fortfarande inte parisavtalet.”

De fackförbund som uttalat sig om uppmaningen att strejka för klimatet går på LO:s linje.

 “Strejkvapnet används inte för allmänna politiska påtryckningar utan enbart i konflikter som rör arbetsmarknadens parter”, skriver Saco i ett mail till TT. Liksom LO har Saco och TCO valt att bjuda in Fridays for future till samtal.

IF Metall och Seko hänvisar till LO:s hållning, medan Byggnads skriver i ett SMS till Arbetet att förbundet kommer ta ställning till frågan i augusti. 

Naturvetarnas fackförbund säger till TT att de är ”djupt engagerade i klimatfrågan och frågorna om hållbarhet och miljö”, men avstår från att strejka med hänvisning till fredsplikten. 

”Skälet är enkelt: På grund av fredsplikten som råder på svensk arbetsmarknad kan vi inte själva delta — eller uppmana medlemmar att delta — i någon form av strejk. Det inkluderar klimatstrejken den 27 september”, skriver Johan Ahlgren, kommunikationschef till TT.

En klimatstrejk kan klassas som en politisk strejk, enligt Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds Universitet. Under förutsättning att det rör sig om en kortvarig demonstrationsåtgärd kan en politisk strejk vara laglig.

– Men en hel dags strejk tror jag är för mycket, att döma av rättspraxis, säger Birgitta Nyström.

För offentliganställda är det ännu svårare att följa Greta Thunbergs uppmaning. 

– Enligt lagen om offentlig anställning är det inte tillåtet med strejk när det gäller inhemska politiska åtgärder, säger Birgitta Nyström.

– Förmodligen skulle lagen om offentlig anställning förhindra en sådan strejk för offentliganställda, eftersom syftet i det här fallet är att påverka inhemska politiker och svenska arbetsgivare i klimatfrågan.