Tusentals sjuksköterskor väljer i stället att jobba i Norge, där lönerna är högre, eller har bytt bransch helt och hållet.

Men sedan 2008 syns också en ny trend där allt fler väljer ledarskap och administration inom vården, enligt rapporten ”Bristyrken i offentlig verksamhet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Utvecklingen beror på dåliga villkor och låga löner för sjuksköterskor, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Går du från att vara sjuksköterska till att jobba med personalfrågor som HR-administratör ökar lönen med nästan 10 000 kronor, även om du är specialistsjuksköterska. Då slipper du dessutom ta dubbelpass och att ha arbetstider som växlar mellan alla tider på dygnet, säger Sineva Ribiero.

Bilden stämmer överens med Statistiska Centralbyråns, SCB:s rapport ”Sjuksköterskan utanför yrket”. Där vittnar sjuksköterskor om stress, för hög arbetsbelastning, svårigheter att påverka sin arbetssituation och oro över att patienterna far illa. 

– Vi har inte råd med den här utvecklingen, säger Sineva Ribiero.

– Operationsköerna ökar och patienter får inte den vård de har rätt till enligt svensk lagstiftning, just på grund av den här bristen. 

Samtidigt som det råder brist på sjuksköterskor i Sverige visar siffror från Socialstyrelsen att antalet legitimationer mellan 2005 och 2016 ökade med drygt sex procent från 131 540 till 139 671.

Även antalet sjuksköterskor som jobbar inom hälso- och sjukvården ökade med drygt tio procent under samma period, från 92 809 till 102 681, skriver SVT Nyheter.