Någon beställning relaterat till det nya samförståndsavtalet har Saab ännu inte fått.

Klart är i alla fall att de tillsammans med brittisk industri står redo att bistå de svenska och brittiska regeringarnas önskemål och målsättningar.

– Exakt vad vi ska göra ska vi titta på under det närmaste året och komma överens om. Vi har lätt att jobba tillsammans med britterna och de har väldigt mycket duktiga människor.

Ledningen hoppas att avtalet ska stärka den långsiktiga utvecklingen av befintliga plattformar, inklusive Gripen, som redan i dag har en stor leverantörskedja i Storbritannien.

TT: Kan det innebära nya tjänster på hemmaplan?

– Ja, det tror jag garanterat, dels ingenjörer och över tiden produktion. Med det här skapar vi också ett intresse i att arbeta med de här produkterna, och det blir en väldigt viktig del i svensk ingenjörskunskap.

Avtalet som löper i tio år undertecknades i dag av Sveriges och Storbritanniens försvarsministrar.

Enligt Håkan Buskhe är Saab det enda västföretag som bygger nya stridsflygplan i dagsläget. Saab ligger tekniskt i framkant och är attraktivt för andra länder. Men Saab behöver projekt, varför det brittisk-svenska samarbetet är väldigt betydelsefullt.

– Det här avtalet är perfekt för oss. Vi får en stark partner som vi haft, och har, mycket samarbete med. Det är också ett erkännande för industrin och för flygvapnet i Sverige och att vi befinner oss på en hög kunskapsnivå, säger Buskhe.

Samarbetet är dessutom viktigt för landets försvarsförmåga och för Sverige som industri- och ingenjörsland, fortsätter han.

Det håller försvarsministern med om.

– Det handlar om hur vi utvecklar stridsflygförmågan till nästa generation, här kan Storbritannien och Sverige tillsammans stödja varandra när det gäller teknologi, utveckling av ny teknologi men också kostnadsdelning, säger Peter Hultqvist (S) till TT.

Samarbetet inleds med en studie, som ska vara klar hösten 2020. När den är klar vet länderna mer om hur det konkreta samarbetet ska se ut, enligt Hultqvist.

– Vi ser många fördelar i det här, men vi inleder nu med en studie som ska titta på militära kapaciteter, luftförsvarsförmåga, affärsmodeller och kostnader.

Ett samarbete med just Storbritannien faller sig naturligt för Sverige, enligt försvarsministern.

– Storbritannien är en av våra nära partners som vi samarbetar med över ett brett fält. Vi samarbetar om övningar, vi är med i Joint Expeditionary Force, som är en brittisk snabbinsatsstyrka. Vi samarbetar på hybridområdet, på utbildningsområdet och vi har ett omfattande utbyte på 54 punkters avtal.

Peter Hultqvist är förhoppningsfull inför samarbetet.

– Vi känner oss som likvärdiga partners med likvärdiga intressen och vi ser stora möjligheter att göra något på det här området.

Saab redovisar samtidigt en rörelsevinst på 630 miljoner kronor för andra kvartalet, jämfört med vinsten på 458 miljoner kronor samma tid året före.

Försäljningen steg till 8 445 miljoner, från 7 953 miljoner kronor. Orderingången föll däremot, från 6 529 miljoner till 5 228 miljoner kronor. Men Håkan Buskhe räknar med att flera order är på väg in andra halvåret.