När vill du gå i pension, hur mycket pengar kan du tänka dig att leva på som pensionär och hur mycket vill du spara inför tiden efter arbetslivet? 

De frågorna ställde Pensionsmyndigheten till 1 000 personer som ännu inte gått i pension. Valen i undersökningen påverkade varandra. 

Var fjärde tillfrågad visade sig vilja gå i pension tidigare än vid 61 års ålder, trots att det skulle innebära mindre pengar, skriver Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande. De kan därmed tänka sig en lägre procent av slutlönen än 55 procent för att kunna gå i pension tidigare.

Hälften av de tillfrågade valde en pension som motsvarar mellan 55 och 80 procent av slutlönen, och därmed den pensionsålder eller det pensionssparande som krävs för att nå målet. 25 procent var beredda att jobba längre och tjäna mer. De uppgav att de vill gå i pension först efter 67 års ålder. 

Medelpensioneringsåldern i Sverige ligger på 64,6 år enligt Pensionsmyndighetens statistik. De senaste åren har allt fler valt att inte gå i pension vid 65 års ålder.

Bland personer födda 1953 gick bara 42 procent i pension vid 65 års ålder, jämfört med 77 procent bland årskullen född 1938.