Det är framför allt de utrikes födda kvinnorna som har svårt att konkurrera om jobben, enligt Arbetsförmedlingen. Tuffast är läget för de som saknar fullständig gymnasieutbildning. 

– Tidigare har de kunnat få en anställning i form av en extratjänst. Nu finns inte den möjligheten, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

I slutet av juni var 337 000 personer inskrivna som arbetslösa. Sedan juni 2018 har arbetslöshetsnivån sjunkit från 6,8 procent till 6,7 procent. Men sämre siffror är att vänta, enligt Arbetsförmedlingen. 

– Framöver bedömer vi att arbetslösheten kommer att öka. Arbetsgivarna har dragit ner på sina rekryteringsplaner och fler och fler arbetsuppgifter automatiseras, det ser vi bland annat inom handeln, säger Olle Ahlberg.