Höstens statsbudget blir den första av sitt slag som partierna bakom januariavtalet ska enas om.

LO-förbunden har facklig-politisk samverkan med regeringspartiet Socialdemokraterna och är vana vid att driva sina krav den vägen.

Arbetet har pratat med fyra av förbunden om vad som står högst på önskelistan. 

Handels ordförande Susanna Gideonsson, som även sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott, säger att en av utgångspunkterna inför budgetförhandlingarna är att delarna i januariavtalet ska förverkligas.

Samtidigt anser hon att många av punkterna är ganska motstridiga. 

– Vi måste få till stånd olika reformer som ökar jämlikheten i landet. Klyftorna ökar mellan fattiga och rika, mellan glesbygd och stad och mellan kvaliteten på välfärden. Vi har kommuner där man är tvungen att ha skyhöga kommunala skatter men ändå inte kan leverera den välfärd som invånarna behöver. 

Hon vill att man ser över det kommunala utjämningssystemet som påverkar resursfördelning till kommuner och landsting. 

– Vi behöver se över hela stommen, både skatterna och utjämningssystemet, säger hon.

Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, är precis hemkommen från arbetsplatsbesök i Dalarna.

– Där bekräftades bilden av att man just nu skär ner i äldreomsorgen när man i stället skulle behöva satsa. Det absolut viktigaste är att öka på investeringarna i välfärden rejält. Och då menar jag rejält. 

Han anser att den goda ekonomin i landet måste användas till att investera och till att höja statsbidragen. 

– De fem miljarder som man ökat med nu är i det här sammanhanget kaffepengar. 

Kommunal jobbar på ett förslag för framtidens skattesystem och resultatet ska presenteras under hösten. 

Även Byggnads ordförande Johan Lindholm har den senaste tiden rest runt i Sverige för att träffa medlemmar.

Förutom ett bättre pensionssystem och en fungerande välfärd är det enligt honom tre saker många byggnadsarbetare snackar om.

Den avskaffade avdragsrätten för fackavgiften, höjda traktamenten och reseersättningar samt dödsolyckor. 

– Vi har uppvaktat arbetsmarknadsministern ett antal gånger och kommer inte sluta göra det. Det behövs mer resurser till Arbetsmiljöverket så att de kan göra fler inspektioner på våra byggen. 

Om att Byggnads vill att medlemmar återigen ska kunna få skatteavdrag för fackavgiften säger han så här: 

– Jag och många med mig är övertygade om att starka fack ger oss starka samhällen. Den svenska modellen bygger på en hög organisationsgrad. Vi behöver en politik som går i takt där. Avdragsrätt skulle också innebära mer pengar i plånboken för vanligt folk.

Mer resurser till arbetsmarknadsutbildningar och till omställning i arbetslivet.

Det är de två viktigaste sakerna med en given plats i höstbudgeten, enligt IF Metalls ordförande Marie Nilsson. 

– Det är jätteviktigt nu när vi går ner i en avmattning och när arbetslösheten riskerar att öka. Då måste det finnas resurser för att erbjuda människor kompetensutveckling och möjlighet till omställning. 

– Jag vill också se satsningar på svensk industri och dess export. Att vi hjälper industrin med exportmarknaderna.