Vilken är den viktigaste arbetsmarknadspolitiska frågan just nu?
– Akut just nu är kompetensutvisningar och kompetensförsörjningen. Det är många som känner av att de inte får den kompetens de behöver. Närmast i tiden när vi tittar på skattereformerna så kommer det behövas skatter som underlättar för fler företag, fler jobb så att vi tar människor ur utanförskapet och minskar klyftorna som i dag växer. 

Kan du peka ut något specifikt kring skatterna som du vill göra?
– Jag kan bara säga att vi ska inte beskatta arbete mer än nödvändigt. Men vi måste återkomma till ett helt paket, för vi måste samtidigt ha en skattebas för att kunna finansiera välfärden. Men vi kan inte göra det svårt för företag att växa och anställa, det är en viktig utgångspunkt. 

Du har jobbat mycket med klimatfrågan innan du blev partiledare. Hur kan den frågan bli en del av arbetsmarknadspolitiken? 
– Det skapas nya, innovativa företag just med utgångspunkten att vi ska omvandla världen och Sverige från fossil till fossilfri. Det måste uppmuntras. De här startupbolagen måste ha goda villkor för att kunna växa. 

– Vi ser i dag att vi har en gynnsam kultur och miljö för startupbolag. Vad som händer sen är att många säljs vidare, det var länge sen vi hade innovatörer av kalibern Kamprad och Ikea eller Volvo på sin tid. Vi kanske behöver komma tillbaka till det. Och frågan är då vad det är som hindrar att vi fortsätter ha de här startupbolagen i svensk ägo. Det får vi återkomma till. 

Ni vill driva ert förslag om högre polislöner i kommande budgetförhandlingar. Hur ser du på möjligheten att få igenom det?
– Polisers arbetsvillkor och löner är en viktig fråga. I den här budgeten har vi värnskatten som en prioriterad skatt att ta bort. Jag vet inte hur stort utrymme vi har utöver det. Vi har en önskelista men vi får återkomma till precis exakt vad det blir utöver värnskatten. 

Har du några önskemål till arbetsmarknadens parter eller tankar kring deras arbete?
– Jag tror att det som finns inom ramen för 73-punktsprogrammet, att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden, är viktigt. I stället för att sura om att politiken kommer lagstifta om de inte vidtar åtgärder så är det bättre att hitta åtgärder som underlättar för människor att komma i arbete.

– LO håller många människor utanför och det gör att integrationen fungerar sämre och det gör att vi får in för lite skattemedel till välfärden. Öppna upp marknaden för fler, så blir det för bättre för alla, säger hon innan intervjutiden tar slut.