Guvernören säger att de omkomna bröt råvarorna illegalt i delar av den öppna gruvan, som de låtit vatten flöda in i och sedan har ”anarkistiskt utnyttjande” lett fram till ett stort ras.

Det multinationella råvaruhandelsbolaget Glencore äger 75 procent av gruvan. Koncernen bekräftar 19 döda i olyckan och uppger att uppemot 2 000 personer dagligen tar sig in i bolagets anläggningar för att bryta illegalt.

Fler än 14 000 dog i gruvorna under 2018

Global

Många människor ägnar sig åt illegal gruvbrytning i södra Kongo-Kinshasa, som producerar stora mängder koppar och mer än hälften av all kobolt i världen, en viktig råvara för bland annat tillverkning av fordonsbatterier.

Deras metoder vid brytningen saknar ofta säkerhetstänkande helt och hållet och olyckor är vanliga.