Det är inte utan att man höjer på ögonbrynen efter DN:s rapportering omarbetsmiljöproblemen vid en av Sveriges myndigheter.

Det mest uppseendeväckande är att det handlar om Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. 

Facket har lämnat in en begäran om skyndsamma åtgärder till myndighetens generaldirektör Nader Ahmadi efter att anställda vid myndigheten larmat om arbetsmiljöproblem.

En 15-sidor lång skrivelse undertecknad av merparten av de anställda har även lämnats in till arbetsmarknadsdepartementet.

Facket, genom Akademikerförbundet SSR, krävde svar från generaldirektören senast i torsdags.

Samma dag deltog även Ahmadi på ett blixtinkallat möte på arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har, i likhet med facket, krävt svar på hur bristerna ska åtgärdas.  

Myndigheten inrättades i juni förra året med uppdrag att ”skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv”.

Då borde myndigheten rimligtvis leva som den lär. 

Men nu står alltså myndigheten själv i skottgluggen för brister i den egna arbetsmiljön.

Det larmas om stress och otydlighet i uppdraget. Anställda riktar även skarp kritik mot generaldirektören, med 25 års chefserfarenhet, för att bedriva ett hierarkiskt och detaljstyrt ledarskap och anställda uppger att generaldirektören vid upprepade tillfällen fällt ytterst olämpliga och kränkande kommentarer.

Myndigheten behöver leva som den lär för att överhuvudtaget vara värd namnet – och regeringen måste verkligen ta larmen från de anställda på största allvar

Johan Berg

Generaldirektören ska ha kallat en anställd för ”myndighetens tjockaste medarbetare”, ha uppmanat två kvinnliga anställda vid två olika tillfällen att bära högklackat och kort kjol.

En anställd ska vidare ha uppmanats avbryta sin föräldraledighet för att kallas in på ett möte med externa besökare och hotats om avsked om inte den infunnit sig medan andra anställda fått kritik av generaldirektören inför sina kollegor.

Vidare ska en anställd som jobbat som skyddsombud ha fått avsluta sin provanställning för att sedan bli återanställd med lägre lön.    

Det är allvarliga anklagelser.

Generaldirektören välkomnar fackets agerande och de anställdas skrivelse och svarar att ”jag kanske varit lite slarvig med att skämta” och att han inte känner igen anklagelserna om uppmaningar om kvinnors klädsel.

Vem som har rätt vet bara de berörda.  

Arbetsmiljösituationen uppdagades redan i höstas och larm har uppkommit vid upprepade tillfällen.

Myndigheten har under sitt första år lidit av hög personalomsättning där fyra chefer har sagt upp sig och flera anställda söker sig bort.

Förvisso är myndigheten i en uppstartsfas men situationen väcker likväl många frågor kring situationen inom myndigheten.  

Myndigheten inrättades i juni förra året med uppdrag att ”skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv”. Då borde myndigheten rimligtvis leva som den lär

Johan Berg

”Det är extremt högt kompetenta människor som hamnat i Sveriges sämsta arbetsmiljö och som myndigheten nu går miste om. Det oroar mig djupt”, säger en forskare med god insyn i myndigheten till DN. 

Inga verksamheter oavsett inriktning tycks vara immuna mot arbetsmiljöproblem, vilket blir tydligt i fallet Myndigheten för arbetsmiljökunskap vars uppdrag är att just vara ett nav för kunskap om hur arbetsmiljön kan förbättras.

Iögonfallande – och sorgligt nog ironiskt om uppgifterna stämmer. 

Myndigheten behöver leva som den lär för att överhuvudtaget vara värd namnet – och regeringen måste verkligen ta larmen från de anställda på största allvar.

Om inte lär det ta tid att återuppbygga allmänhetens sannolikt sjunkande förtroende för en av Sveriges färskaste myndigheter.