Svikna löften om sommarjobb. Provanställning utan lön. Ren och skär sexism. Så brukar det se ut när fackets hjälptelefon mot sommarens slut listar de samtal som kommit in. Ungas första möte med arbetsmarknaden kan bli tufft. 

Och det gäller egentligen inte bara sommarjobbet. Själva yrkesvalet riskerar för många unga att bli ett lotteri.

Kunskapen om hur arbetsmarknaden fungerar är låg. Tyvärr fyller skolan sällan upp de luckor som finns. Det kan i värsta fall gå över tusen elever på en studie- och yrkesvägledare i en kommun.

Här skiljer sig Sverige från våra grannländer. I Finland ägnas nästan 100 timmar i högstadiet åt kunskap om arbetslivet. Även Norge har studie- och yrkesvägledning på schemat. Det ger eleverna bättre förutsättningar för att förstå de val som lägger grunden för ett långt yrkesliv.

Att det inte redan är etablerat i Sverige är ett mysterium. För det är helt uppenbart att det behövs. 

I Dalarna finns sedan några år projektet Arbetsmarknadskunskap just för att öka ungdomars kunskap om arbetsmarknaden.

Ingrid Saksvik, som är projektledare, lyfter fram att ungas val av yrke många gånger bygger på väldigt begränsade valmöjligheter. Att det baserar sig mycket på vad mamma och pappa jobbar med. Men också på förutfattade meningar om olika yrken.

Genom de föreläsningar som nu hålls på skolor runt om i Dalarna jobbar man för att eleverna ska kunna göra bättre grundade framtidsval.

En annan viktig insikt från projektet är den starka urbaniseringsmyt som råder. Även om företag i Dalarna skriker efter arbetskraft är många unga övertygade om att de måste flytta för att få ett jobb. ”De som ska stanna här tror i lägre grad att de behövs”, berättar Ingrid Saksvik. 

Med bättre kunskap om arbetsmarknaden kan alltså fler unga känna att de har en plats i det lokala samhället. Oerhört mycket finns att vinna på det. Man ska inte behöva känna att man är misslyckad redan som 15-åring. En sämre känsla att fatta livsavgörande beslut utifrån finns knappast.  

Unga med kunskap om arbetsmarknaden har högre självförtroende och står bättre rustade för den framtid som väntar. Sätt trygga jobb på schemat. Det skulle ge många unga en bättre start i livet.