Enligt 6F:s förslag ska LO:s avtalssekreterare förhandla tillsammans med en delegation på tre-fyra förbund. Vilka förbund det gäller ska variera mellan avtalsrörelserna. Tanken är också att ta fram ett samarbete med tjänstemännens fackliga förhandlingsorganisation PTK.    

– Det skulle innebära att vi får inflytande över de avtal som ska normera på svensk arbetsmarknad. Där känner vi oss satta på läktaren i nuläget, säger Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets och 6F.

6F

Gruppen 6F består av Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Även Transport ingick ursprungligen i samarbetet.

Sedan 1997 styr fack och arbetsgivare inom industrin lönenivåerna på svensk arbetsmarknad. Genom Industriavtalet sätter parterna i den svenska exportnäringen ”märket”– den procentuella löneökning som den svenska arbetsmarknaden ska förhålla sig till.

Men Fackförbunden inom 6F har inget inflytande i industriavtalet och kritiserar ”märket” som lönebildningsmodell. 

– Det största problemet med industriavtalet har varit att vi inte sett några relativa lönehöjningar, utan tvärtom. Skillnaden mellan arbetare och tjänstemän har ökat under hela perioden, säger Magnus Pettersson.

I 6F:s förslag till lönebildningsmodell ska industrins konkurrenskraft spela mindre roll för löneökningarna på arbetsmarknaden. I stället ska läget på arbetsmarknaden i Sverige få större betydelse. 6F vill också se extra satsningar på att höja lönerna för alla med lön under 28 000 kronor i månaden i varje avtalsrörelse. Tanken är att detta ska jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 

– Då fångar vi in de stora kvinnodominerade grupper som finns i den offentliga sektorn, till exempel undersköterskor och barnskötare, säger Jonas Wallin, ordföranden för Elektrikerna, som ingår i 6F, och fortsätter: 

– Det är viktigt av ett annat skäl. Rekryteringsbehoven inom offentlig sektor är helt enorma. 

IF Metalls ordförande Marie Nilsson är kritisk till förslaget om skrotat industriavtal.

– Det skulle vara ett misstag att riva upp en framgångsrik modell som givit reallönehöjningar de senaste 20 åren, säger hon. 

6F räknar inte med att modellen är på plats i sin helhet till avtalsrörelsen nästa år. Däremot kommer 6F att kräva större insyn i förhandlingarna och att deras låglönesatsning genomförs redan till 2020.

– Vi kommer att bjuda in LO och PTK till diskussioner efter sommaren, säger Magnus Petterson.