Johan Löfroth, 23, avled av invändiga frätskador och Gustaf Seppelin Solli, 19, brännskadades svårt när de i november 2011 skulle rengöra en av kalkugnarna på Nordkalks anläggning i Luleå.

Nordkalks platschef dömdes senare för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada, men också Nordkalk som företag fälldes och fick betala 3 miljoner kronor i företagsbot eftersom ett arbetsmiljöbrott begåtts.

Det här är ett exempel på en arbetsplatsolycka som fick förödande konsekvenser.

Och tyvärr är inte Johan och Gustaf ensamma om att förolyckas på jobbet.

Hittills i år har 27 personer omkommit på arbetet. Det är mer än ett dödsfall per vecka, och vi ser en tydlig ökning i förhållande till förra året. Om utvecklingen håller i sig så kommer 2019 att bli ett mycket mörkt år i arbetsmiljöarbetet.

Det är oacceptabelt. Det är fruktansvärt för dem som drabbas, det är fruktansvärt för de anhöriga som inte får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem, och det är fruktansvärt för kollegorna på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet måste alltså förbättras. Regeringen ökade under den förra mandatperioden resurserna till Arbetsmiljöverket med mer än 100 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket har därmed kunnat anställa drygt 150 nya arbetsmiljöinspektörer och ökat antalet inspektioner.

Det är bra. Men vi måste också skärpa straffen. Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med arbetsmiljön.

Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. De allra flesta arbetsgivare och företag i Sverige följer de arbetsmiljölagar och regler som gäller. 

Men det finns också ett antal oseriösa företag, där man tar genvägar och sätter sina medarbetare i fara för att kunna öka sin vinstandel.

Det är dessa företag vi vill komma åt.

Regeringen föreslår nu en förhöjd företagsbot för större företag när särskilt allvarlig brottslighet har begåtts i verksamheten.

Det kan till exempel handla om dålig arbetsmiljö och undermålig tillsyn, som leder till allvarliga arbetsplatsolyckor.

Vi vill höja maxbeloppet för företagsbot för större företag kraftigt, från dagens 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Ett sådant lagförslag beslutar regeringen om i dag.

De sanktioner som döms ut mot företag som bryter mot lagen måste vara rättvisa. I dag har företagets omsättning i princip inte någon betydelse för böternas storlek.

Det innebär att små och stora företag får betala samma bötesbelopp för likartade brott. Böter som för ett mindre företag blir mycket kännbara, är därmed knappt märkbara för ett större företag.

Det är varken rimligt eller rättvist, och det rättar vi också till nu genom att vi föreslår att medelstora och större företags betalningsförmåga ska ha betydelse för företagsbotens storlek.

Var och en måste ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats för att målmedvetet arbeta förebyggande mot arbetsplatsolyckor och bygga en bra säkerhetskultur.

Alla som jobbar förtjänar en trygg och säker arbetsplats. Våra förslag till skärpta straffrättsliga sanktioner mot oseriösa företag bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö för alla.