På ytan hade inte särskilt mycket förändrats när tv-kamerorna slocknade på Sveavägen 68 och partitopparna rörde sig hemåt från den Socialdemokratiska valvakan.

Visserligen gjorde Socialdemokraterna sitt sämsta EU-val någonsin.

Men skillnaden mot 2014 var marginell och partiet behöll alla sina fem mandat i Europaparlamentet.

Men bakom de stabila siffrorna dolde sig stora förändringar i vem som faktiskt lagt sin röst på partiet. Det visar en jämförelse av valresultatet i alla kommuner i Sverige. 

Mest tappade Socialdemokraterna, precis som i riksdagsvalet, i en rad Norrlandskommuner.

I Härjedalen förlorade partiet 12 procentenheter, samtidigt som SD och C växte stort.

– Jag tror det hänger ihop med en misstro mot det som ligger längre ifrån. Att man tror att man kommer att bli toppstyrd. Det är nog också en tro på att vi här uppe kommer att få bära ganska mycket av klimatomställningen, säger Lars-Gunnar Nordlander (S), vice kommunalråd i Härjedalen.

Kommunerna där S tappade mest

Samtidigt växer partiet, precis som riksdagsvalet, i flera stora städer som Stockholm, Malmö och Göteborg och även i rikare kommuner som Täby och Lidingö.

Jämför man valresultatet med snittinkomsten i kommunerna är trenden tydlig.

Ju lägre inkomst desto större minskning och ju högre desto större chans för ökning. 

– Man upplever inte att man fått det bättre på landsbygden. Det skiljer 6 kronor i kommunal skattesats mellan den lägsta och den högsta. Samtidigt som vi betalar mest har vi också en sämre servicenivå ute på vischan, säger Lars-Gunnar Nordlander.

Han anser dock att S tagit åt sig av kritiken den senaste tiden, bland annat i samband med landsbygdsprogrammet och satsningar i januariavtalet. 

Att Socialdemokraternas väljare byter skepnad syns även i SVT:s stora vallokalsundersökning. 

Enligt den minskade andelen arbetare som röstade på S från 33 till 31 procent mellan EU-valet 2014 och i dag. Samtidigt ökade andelen tjänstemän från 21 till 24 procent.

Gapet mellan grupperna har alltså minskat från 12 till 7 procentenheter på fem år.

Partiet tappar också stort bland de med enbart grundskoleutbildning och växer rejält hos högskoleutbildade.

Gapet minskar mellan arbetare och tjänstemän som röstar på S

Eftersom tjänstemännen är något fler än arbetarna och har haft högre valdeltagande i tidigare EU-val är det sannolikt att fler tjänstemän än arbetare röstade på Socialdemokraterna i årets EU-val i absoluta tal.

– Det är möjligt att det underlättar för en del tjänstemän som pendlar mellan centern, liberalerna och sossarna att ta steget över till Socialdemokratin om Socialdemokraterna rör sig mot mitten i samband med regeringsbildningen och januariavtalet, kommenterar S-märkta statsvetaren Ulf Bjereld vallokalsundersökningen.

Han anser dock att det är ett stort problem att S tappar arbetarväljare och tror inte att det är smart att i stället fokusera mer på tjänstemännen.

– Jag tror att man riskerar att hälla ut barnet med badvattnet. Man måste, på samma sätt som på 1950-60 talet, lyckas bygga en politik som får förtroende i breda samhällsgrupper. Då förenade man arbetare och tjänstemäns intressen och man måste hitta en politik som gör det samma i dag.

En av de yrkesgrupper som påverkas mest av EU-politiken är byggnadsarbetarna som fått stor konkurrens av utstationerad arbetskraft.

Byggnads ordförande Johan Lindholm, som också sitter i Socialdemokraternas partistyrelse, anser att partiet har fokuserat för mycket på SD, både i riksdagsvalet och i EU-valet, och tappat bort sin egen vision.

– Socialdemokraterna måste ha ett större samhällsprojekt än att hålla SD borta från makten. Här tror jag att Socialdemokraterna både kan och vill mer.

Har man fokuserat fel?
– Ja, det verkar som att man visserligen lockat storstadsakademiker men man tappar samtidigt arbetarväljare och det duger inte för ett arbetarparti.

Vad skulle du vilja att Socialdemokraterna fokuserade på i stället?
– Vi står inför enorma behov av ekonomisk politik för att bygga alla bostäder som behövs. Vi behöver anställa fler i vården, förbättra skolan och hitta sätt att genomföra klimatomställningen. Så det är klart att den visionen är otroligt viktig. Vi måste ha en story att berätta och nästa val är bara tre år bort.