– Vi kunde inte ge med oss, och det ville vi inte heller, säger Sissel M Skoghaug på LO-förbundet Fagforbundet.

Redan vid 21-tiden på tisdagen sade medlaren Øystein Gudbrands att läget var låst, och när fristen gick ut vid midnatt hade parterna inte kommit vidare i samtalen.

Konflikten gäller krav på att lönen för deltidsanställda som har mindre än 20 procents arbetstid ska vara pensionsgrundande.

Strejken gäller främst administrativ personal, lokalvårdare och icke-akuta transporter vid de aktuella sjukhusen — universitetssjukhuset i Oslo, St Olavs hospital i Trondheim, sjukhuset Helse i Bergen samt länssjukhusen i Østfold och Sørlandet.

”Svårt att hitta en rättvis lönemodell i Norden”

Debatt

– Strejken är tänkt att i utgångsläget främst drabba arbetsgivarna. Vi beklagar att en strejk på sjukhusen dessvärre också kan drabba patienter. Vi förväntar oss att arbetsgivarna ansöker om dispens så att en konflikt inte påverkar någons liv och hälsa, säger Lizzie Ruud Thorkildsen, förhandlingsledare för fackförbundet YS Spekter.

Thorkildsen säger att dagens regler främst drabbar kvinnor, unga och lågavlönade, och är diskriminerande. Det håller inte arbetsgivarna med om.

– Som ansvariga arbetsgivare vill hälsoföretagen inte särbehandla några anställda på sjukhusen. Stora grupper som sjuksköterskor och läkare måste ha minst 20 procents anställning för att lönen ska vara pensionsgrundade, och vi ser ingen anledning till att införa sådana regler för LO- och YS-medlemmar, säger Herlof Nilssen, administrativ chef på Helse Vest.