”Våra medlemmar går sönder på grund av att de har för mycket att göra på jobbet. Det nya läraravtalet fungerar inte och vi kan inte vänta med att agera”.

Så skriver totalt 36 undertecknare från Lärarförbundet i en debattartikel där man kräver att SKL och lärarförbunden inleder samtal om hur nedskärningar på förskola och skola påverkar det rådande läraravtalets förutsättningar att säkerställa en god arbetsmiljö och minskad arbetsbelastning.

Det avtal som tecknades i fjol kallas ibland för HÖK18 och innehåller skrivelser om att just fack och arbetsgivare gemensamt ska arbeta för minskad arbetsbelastning och förbättrad arbetsmiljö.

Debattörerna menar att detta inte går att uppnå under rådande förutsättningar och tycker att läraravtalet bör sägas upp på grund av avtalsbrott från arbetsgivarens sida, om inget nytt kan förhandlas fram mellan parterna.

Debattartikeln kommer i samband med de uppmärksammade skolupproren ”Förskoleupproret” och ”Lärarupproret”.