Är du en ung man mellan 16-24 år och jobbar som bemanningsanställd eller med att leverera post och paket.

Då är du en av de med störst risk att skada dig på jobbet.

Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket som i dag släppte sin årliga rapport om arbetsskador och arbetssjukdomar. 

Att unga män oftare skadar sig än andra är visserligen inget nytt. De jobbar oftare med yrken där man använder farliga verktyg eller riskerar kläm-, eller fallskador.

Men skillnaden mot andra grupper har ökat, enligt Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

– Ökningen behöver vi fundera mer på. Vi vet inte vad den beror på, säger hon.

Olyckor vanligast bland unga män

Något annat som Arbetsmiljöverket kommer att studera närmare framöver är den minskning av antalet anmälda arbetssjukdomar som framgår av rapporten.

Mellan 2010 och 2015 ökade anmälningarna rejält, särskilt inom sociala och organisatoriska områden. 

Arbetsmiljöverket tolkade då ökningen med en ökad medvetenhet om psykisk ohälsa i anslutning till jobbet.

Nu ser man dock en minskning över hela spektrumet av sjukdomar, både psykologiska och fysiska.

– Vi har försökt hitta något enkelt svar på det men har ännu inte lyckats. Det är en nedgång på bred front, både i orsaker och i branscher, säger Ann Ponton Klevestedt.

Anmälda arbetssjukdomar minskar

Under 2016 infördes nya arbetsmiljölagar om just organisatorisk och social arbetsmiljö.

Enligt Ann Ponton Klevestedt kan de nya reglerna ha spelat in.

– Det kan vara så att det faktiskt är en förbättrad arbetsmiljö, men vi kan inte belägga det. Det kan vara en bättre arbetsmiljö och ett bättre förbyggande arbete inom de här frågorna som sedan spiller över också på belastningssjukdomarna.

När det gäller arbetsskador visar rapporten ett i stort sett oförändrat resultat jämfört med föregående år.

Även här har man tidigare år sett en stor ökning, något som delvis har förklarats med bättre internetverktyg för att anmäla de olyckor som sker.

En ökning som alltså nu avstannat.

– Vi kan konstatera att det är ungefär samma typer av branscher och yrken som drabbas i lika hög grad som tidigare. Och det är ju bra att det inte är någon ökning. Det är mycket möjligt att det förebyggande arbetet är bättre. 

118 970 arbetsplatsolyckor totalt

• 118 970 arbetsskador anmäldes totalt i Sverige under 2018.

• 34 908 arbetsolyckor ledde till sjukfrånvaro. (14 336 kvinnor, 20 572 män)

• 63 274 arbetsolyckor medförde inte sjukfrånvaro. (33 604 kvinnor, 29 670 män)

• 11 043 olyckor skedde på väg till eller från arbetet. (7 158 kvinnor, 3 885 män)

• 9 082 arbetssjukdomar anmäldes. (5 599 kvinnor, 3 483 män)

• 50 arbetsolyckor med dödlig utgång anmäldes. (3 kvinnor, 47 män)

• 8 dödsolyckor i arbete bland personer som inte ingår i den svenska arbetskraften tillkom dessutom.

Källa: Arbetsmiljöverket

Ser man till de jobb som är särskilt drabbade av olyckor hamnar post- och kurirverksamhet allra högst på listan.

Enligt Ann Ponton Klevestedt är det en växande bransch med risker som att man ramlar i trappor, halkar eller cyklar omkull.

En annan riskfylld bransch är bemanningsbranschen där särskilt män råkar ut för olyckor oftare än andra. 

– Det är en speciell bransch eftersom det finns så många olika yrken och också så många i yngre ålder. En annan orsak är att arbetsgivaren finns på en plats och arbetsledaren på en annan. Det har skett massor av bra utveckling där, men det är klart att det komplicerar för arbetstagaren.