I dag, tisdag, presenterar Folkhälsomyndigheten Sveriges första stora nationella befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på över 20 år.

Studien är gjord på regeringens uppdrag och enkäten har besvarats av drygt 15 000 personer i åldrarna 16-84 år.

Ämnen som tas upp är bland annat porr, sexköp, samtycke, sexuella vanor och reproduktion. 

Och när det gäller barnafödande finns en tydliga skillnader i klass och kön.

Den som har minst chans att få så många barn han själv vill ha är en man 30-44 år som har låg inkomst och låg utbildning.

Endast 11 procent i gruppen med lägst inkomster uppger att de har så många barn som de själva vill ha.

Bland män med högst inkomst svarar 72 procent att de är nöjda med antalet barn. Ser man till kvinnor med lägst inkomst svarar 21 procent att de har det antal barn som de vill ha. 

Även ofrivillig barnlöshet är högre bland män än kvinnor. I en vetenskaplig artikel publicerad i Ekonomisk debatt i höstas kom nationalekonomer vid Stockholms universitet fram till att det finns stora skillnader i barnlöshet. 

Bland de tillfrågade 45-åriga männen hade 22 procent som velat bli pappa inte blivit det.

Medan 13 procent av kvinnorna inte hade blivit mammor. Den största orsaken är att man saknar partner.

Även där löper en man med låg inkomst och låg utbildning större risk att bli ofrivilligt barnlös, än en man med hög inkomst och hög utbildning. 

Och skillnaderna ökar. På 1970-talet hade 28 procent av 45-åriga män med låg inkomst inte fått barn. På 2010-talet: 41 procent.

– Om man ska uttrycka sig rakt på sak handlar det om att fattiga män inte blir fäder, sa Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadskunskap vid Stockholms universitet till tidningen Forskning & Framsteg.

Även utbildning spelar in. Fler lågutbildade män blir aldrig pappor.

– Män som inte lyckas på arbetsmarknaden går helt enkelt inte hem hos kvinnorna, formulerade Marianne Sundström det.

Medan de barnlösa männen blivit fler, har de barnlösa kvinnorna blivit färre. Enligt forskarna har tekniker som motverkar barnlöshet, som IVF och spermadonation, främst hjälpt kvinnor att bli föräldrar.

Enligt Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie som presenterades i dag, tisdag, är tre procent av såväl kvinnor och män över 30 år ofrivilligt barnlösa. Fem procent i alla åldrar uppger att de inte vill ha barn.