Den sociala pelaren är kontroversiell i EU-valet i Sverige.

SD, M, KD och C vill stoppa den. De tycker inte att EU ska lägga sig i arbetsmarknads- och sociala frågor.

Luca Visentini tycker att det är lätt att säga för dem som bor i ett land där det går att fackligt och politiskt ställa krav om bättre villkor i arbetsmarknads- och socialpolitiken.

– Vi behöver den sociala pelaren för att tvinga länder som Polen och Ungern att i lag garantera rätt till fackliga förhandlingar och att i lag eller i kollektivavtal höja minimilönerna och nivån på det sociala skyddet, säger han.

Den sociala pelaren består av icke-bindande principer om bättre arbetsvillkor och ett ökat socialt skydd.

Dessa principer har redan resulterat i 15 direktiv, bland annat om ökat skydd för tillfälligt anställda samt bättre balans i arbetslivet för föräldrar och dem som vårdar sjuka anhöriga.

Inget av dessa direktiv har krävt lagändringar i Sverige som har bättre villkor än dessa minimikrav.

Europafacket använder den sociala pelaren som argument för flera av kraven i sitt handlingsprogram kongressen beslutar om.

– Vi vill till exempel att minimilönen ska vara minst 60 procent av genomsnittslönen i varje enskilt land. Den kan bestämmas antingen i lag eller kollektivavtal, säger Luca Visentini.

De nordiska facken är noga med att försvara sin modell och möjligheten att reglera villkoren på arbetsmarknaden genom kollektivavtal.

Luca Visentini tycker att det är en bra modell och säger att Europafacket vill att rätten att förhandla ska garanteras i alla länder i Europa.

– Men jag tror att även de nordiska facken också har insett att EU-lagstiftning kan vara bra ibland, med tanke på att facken i Finland och Danmark har utsetts för attacker från högerregeringar i sina länder.

Han tycker att kongressen i Wien är mer enig i dessa frågor jämfört med tidigare kongresser.

– Det känns som att vi alla har insett och respekterar att vi kan behöva olika metoder, som kollektivavtal eller lag, i varje enskilt land för att nå våra mål. Ibland kan vi behöva EU för att pressa på denna utveckling. Då har vi nytta av EU:s sociala pelare, säger han.

Under kongressen valdes Luca Visenti som generalsekreterare igen medan Per Hilmersson är ny svensk i Europafackets ledning.

Som väntat valdes han till en av två vice generalsekreterare.

Per Hilmersson har fram till nu arbetat på TCO som chef för avdelningen Europa och juridik.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.