I slutet av april var 337 000 inskrivna hos arbetsförmedlingarna som öppet arbetslösa eller i olika program.

Av dessa hade över 142 000 varit utan jobb i mer än tolv månader.

I vissa kommuner kan andelen långtidsarbetslösa vara så hög som uppemot två tredjedelar, något som ofta hänger ihop med många nyanlända i kombination med klen arbetsmarknad på orten.

I andra änden finns kommuner där andelen långtidsarbetslösa bara ligger kring 20 procent av det totala antalet arbetslösa.

Arbetslösa – så många och så länge

– De långtidsarbetslösa har sjunkit senaste året, men nu har nedgången stannat av, speciellt för kvinnor. Där handlar det om ett trendbrott, då det nu är fler långtidsarbetslösa kvinnor än män, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Framför allt är det utrikes födda kvinnor med kort eller nästan ingen utbildning alls som det handlar om.

– Det är många som till och med saknar grundskola, då har man långt till arbetsmarknaden, säger Annelie Almérus.

Och då spelar den väldigt goda konjunkturen med stor efterfrågan på arbetskraft ingen större roll.

Det tar tid att bygga upp grundläggande kunskaper för att få chansen på en arbetsmarknad som präglas av generellt sett alltmer avancerade arbetsuppgifter.

Risken är dessutom stor att just dessa grupper, som ändå kanske just fått in en fot på arbetsmarknaden, åker först när nu sysselsättningen bedöms bedarra.

Almérus tror att politikernas nedskärning på extratjänsterna är en bidragande orsak till att långtidsarbetslösheten bland kvinnor nu vänder upp.

Hon liksom företrädare för LO och Unionen hoppas att de aviserade etableringsjobben ska få ner långtidsarbetslösheten.

– Jag är hoppfull, speciellt som arbetsgivarna säger att det här skulle kunna funka till en rimlig kostnad, säger Unionens ordförande Martin Linder.

En modell för etableringsjobb är framtagen av fack och arbetsgivare, och ligger på regeringens bord.

I överenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna står att jobbmodellen, med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa ska vara i gång vid halvårsskiftet 2020.

– Vi är väldigt otåliga, säger Martin Linder.

Etableringsjobb

• Syftet med de så kallade etableringsjobben är att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.

• Modellen för så kallade etableringsjobb har arbetats fram av fack och arbetsgivare. I fjol enades regeringen och parterna på arbetsmarknaden om att modellen bör införas. I januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna anges en ambition att etableringsjobben ska införas 1 juli 2020.

• Modellen bygger på kraftiga subventioner från staten. Arbetsgivarens totala lönekostnad för anställningen kommer att uppgå till 8 400 kronor per månad. Den statliga individersättningen kommer att uppgå till högst 9 870 kronor per månad. Målet från regeringen angavs i fjol att satsningen, fullt utbyggd, ska omfatta minst 10 000 individer.

Olle Lindström/TT