Lisa Bengtsson, som varit Kommunals tredje vice ordförande de senaste tre åren, valdes till förbundssekreterare under förbundets kongress.

Ombuden gick därmed på tvärs mot valberedningens förslag, som var första vice ordförande Per Holmström.

– Jag har många idéer om hur vi ska jobba i framtiden. Det viktigaste är att vi blir fler medlemmar och fler som blir aktiva, fler som går facklig utbildning. Vi behöver vara ute mer på arbetsplatserna. Jag tror också att vi kan använda digitala verktyg för att öka möjligheten för medlemmarna till mer inflytande i Kommunal, säger Lisa Bengtsson till Kommunalarbetaren.

Många av ombuden som talade för hennes sak lyfte att ett förbund med 80 procent kvinnliga medlemmar inte kan ha en majoritet män i ledningen.

Under kongressen var det även livliga debatter om stadgeändringar.

Bland annat åkte förbundsstyrelsen på storstryk när det gäller kongressperiodens längd, uppger Kommunalarbetaren.

Förslaget att förlänga perioden från tre till fyra år ratades av en stor majoritet av ombuden.

Några av stadgeändringarna

  • Antalet personer i förbundsledningen minskas från fyra till tre och hela ledningen ingår nu i förbundsstyrelsen. 
  • Medlemmar kan inte kräva hjälp från Kommunal för händelser som inträffat före dagen som medlemsansökan inkommit till förbundet. Kommunal kan dock göra undantag om det är fall som de anser är principiellt viktiga. 
  • Gratis studerandemedlemskap försvinner.