Övertalighetsförhandlingar på myndigheten är så gott som klara. Återstår gör förhandlingar om chefstjänsterna och de inleds efter sommaren.

I januari varslade Arbetsförmedlingen 4 500 personer om uppsägning. Att siffran nu landar betydligt lägre, på drygt 1 600 personer, har två förklaringar.

– Vi har haft en extremt stor personalomsättning. Redan i maj var den lika stor som den brukar vara på ett helt år, säger Mikael Listh, ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen.

Enligt ett inlägg på myndighetens intranät, som Arbetet tagit del av, har 1 100 personer sagt upp sig efter att ha fått nytt jobb.

En andra orsak är att ett antal personer har omplacerats till kundtjänst. Det handlar om omkring 800 tjänster.

Även om antalet uppsagda blir betydligt färre än i varslet räknar Arbetsförmedlingen med att antalet tjänster kommer att ha minskat med omkring 4 000 vid årets slut.

Mikael Listh tror dock att Arbetsförmedlingen kommer att behöva rekrytera personal nästa år.

– Det kommer finnas ett viss rekryteringsbehov, till exempel inom kundtjänst. Så förhoppningen är att vissa av dem som nu blir uppsagda inte hinner sluta innan det behovet uppstår.