Fredagen den 10 maj gästade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand TV4:s Nyhetsmorgon för att tala om lärarbristen. Inte lärarbristen i skolverksamheten utan lärarbristen på fritidshemmen.

Med bestörtning får vi det omtalat att det inte finns utbildad personal på Sveriges fritidshem.
 Åstrand hävdar att i till exempel Uppsala så finns det inte en enda utbildad personal på fritidshemmen.

Vad menar då Jaara Åstrand med utbildad personal? 
Hon syftar på den relativt nya yrkeskategorin Lärare-mot-fritidshem. Yrket kom till i och med Lpo 11, då även fritidshemmen fick en egen läroplan.

Ja, det fattas absolut den sortens pedagoger på fritidshemmen. Men att hävda att de yrkesgrupper som ända sedan fritidshemmen integrerades i skolan på 90-talet skulle vara outbildad och därmed okvalificerad är en ren förolämpning mot Kommunals medlemmar som arbetar i skolan.

I skolan samverkar flera yrkesgrupper under skoldagen för att ge varje elev de allra bästa förutsättningarna för ett bra vuxenliv. Under själva skoldagen leder lärare undervisningen med stöd av barnskötare, elevassistenter, resurspedagoger, fritidsledare, lärarassistenter samt lärare-mot-fritidshem.

Att som Åstrand indirekt hävda att våra utbildningar som barnskötare, elevassistenter, fritidsledare och resurspedagoger inte duger, eller att vi knappt ens existerar i skolan, ställer på ett väldigt olyckligt sätt samverkande professioner mot varandra

Loan Sundman

Efter skoldagens slut börjar fritids. Under denna dela av dagen ska eleverna enligt Lpo 11 ”genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande”.

Detta är exakt vad Kommunals medlemmar som är barnskötare, elevassistenter, resurspedagoger och fritidsledare gör varenda dag på vartenda fritidshem i Sverige.

Vi på Kommunals sektion Skola-service vänder oss emot den bild Johanna Jaara Åstrand målar upp att krisen inom fritidshemsverksamheten beror på brist på lärare-mot-fritidshem.


Med bestörtning får vi det omtalat att det inte finns utbildad personal på Sveriges fritidshem.
 Åstrand hävdar att i till exempel Uppsala så finns det inte en enda utbildad personal på fritidshemmen

Loan Sundman

Vi anser att varje yrkesgrupp inom fritidsverksamheten fyller sin funktion och utgör en helhet kring eleverna.

Att som Åstrand indirekt hävda att våra utbildningar som barnskötare, elevassistenter, fritidsledare och resurspedagoger inte duger, eller att vi knappt ens existerar i skolan, ställer på ett väldigt olyckligt sätt samverkande professioner mot varandra.

Enligt Lärarförbundets undersökning går det nu 55 barn på varje Lärare-mot-fritidshem, detta är i sig ett siffertrixande och målar ut en bild av att en ensam Lärare-mot-fritidshem står helt själv med en barngrupp på 55 barn.

Detta är en sanning med modifikation då man helt osynliggör de andra yrkesgrupperna som arbetar på fritids.

För att ge ett exempel på hur många personer utöver Lärare-mot-fritidshem som faktiskt arbetar i skolan kan vi ta Stockholms stads 170 kommunala skolor:

  • 1 861 barnskötare
  • 719 elevassistenter
  • 342 fritidsledare
  • 280 elevassistenter särskolan
  • 245 resurspedagoger
  • 105 lärarassistenter

Vi är många runt varje barn och vi är utbildade.