Det var två gräsrotsrörelser, Förskoleuppropet och Lärarmarschen, som slog sig samman till en gemensam manifestation som genomfördes på sju platser runt om i Sverige.

Alexander Skytte är en av initiativtagarna.

– Jag är nöjd med själva marschen, men det finns så mycket kvar att göra. Vi får inte tappa den här kampen, säger han till Arbetet.

Han, och tusentals kolleger, protesterade mot ständiga nedskärningarna i skolan, som tillsammans med att allt fler uppgifter läggs på lärarna skapar en situation där lärarna inte längre orkar och eleverna hamnar i kläm.

Alexander Skytte menar att det tidigare har gått att upprätthålla verksamheten genom att skära ner på det som varit lite extra, grädden på moset.

– Men nu är grädden slut för länge sedan och man har börjat karva på moset också.

Jag kan inte tala för alla lärare här, men jag anser att skolan bör återförstatligas, så att någon tar ansvar för helheten

Alexander Skytte

Han anser att en början kan vara att de ansvariga börjar kalla saker för vad de är.

– Säg nedskärningar, inte effektiviseringar. Säg problem, inte utmaningar. Annars låter det som något tillfälligt som går över. Men det gör det inte om man inte tillför mer resurser och slutar att lägga nya uppgifter på lärarna.

Kommunalisering av skolan och friskolereformen är faktorer som ligger bakom att vi inte har en likvärdig skola i dag, säger han.

– Jag kan inte tala för alla lärare här, men jag anser att skolan bör återförstatligas, så att någon tar ansvar för helheten.

Under manifestationen deltog även representanter för de två lärarförbunden. Alexander Skytte har känt en viss oro för att de ska ta över och bara se uppropet som ett sätt att värva medlemmar.

– Det är viktigt att det här får vara en gräsrotsrörelse, och det tycker jag att de förstått och varit ödmjuka inför.

Vad händer nu?
– Det finns planer på att genomföra en marsch för hela välfärden, personalen inom vård och omsorg lider av samma problem som vi. Den tänkte vi genomföra i oktober. Sedan får vi se, men lärarmarschen går vidare, det är inte slut med det här.