1.Kortare arbetsdagar – med samma lön

Många motioner inför Kommunals kongress handlar om sex timmars arbetsdag eller 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. ”Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön skulle löna sig i längden, med gladare personal och mindre sjukskrivningar”, skriver en motionär som får medhåll av sin avdelning Kommunal Bergslagen.

Förbundet har gjort en rapport om just arbetstidsförkortning. Men att infria förbundets vision om 30-timmarsvecka skulle innebära att nagga för mycket på löneutrymmet, enligt rapporten.

– Visst skulle vi kunna nå 30-timmars arbetsvecka på tio år, med defekten att då får medlemmarna 11,3 procent i reallönesänkning. Det vill inte medlemmarna, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

I stället föreslår förbundsstyrelsen att förbundet kan förhandla fram valfri arbetstidsförkortning genom så kallade arbetstidskonton. En modell som redan finns i industrin.

En del av löneökningen sätts in på kontot och den anställda kan välja att ta ut det i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.

– Det är ett förslag som jag tycker är bra, men som kongressombuden nu ska få diskutera, säger Baudin.

Målet är då att ”på sikt” uppnå arbetstidskonton med 50 timmars valfri arbetstidsförkortning per år. Alltså knappt en timme kortare arbetstid i veckan.

Förbundsstyrelsens föreslår att frågan diskuteras vidare under hösten 2019.

2. Strejkrätten

Ett skarpt riksdagsbeslut om ändrad strejkrätt nalkas. Debatten går fortfarande het. Totalt vänder sig åtta motioner till kongressen mot Kommunals stöd för de planerade lagändringarna.

Kommunal står bakom regeringens förslag. LO tog i grunden fram denna lösning tillsammans med andra stora parter på arbetsmarknaden. De ville ta över initiativet från regeringens utredare som fått i uppdrag att utreda strejkrätten.

Men LO-medlemmar i flera förbund har protesterat mot förändringarna. Kommunals avdelningar i Väst, Stockholm, Västerbotten och Skåne står nu bakom kritiska motioner.

Tobias Baudin väntar sig diskussioner, men säger att han redan pratat med medlemmar och ombud om strejkrätten när han rest runt i landet.

– Det är en sak att stå på sidan med plakat och säga nej, det är en annan sak att skrida in och ta ansvar och se att nu har vi ett läge där 60 procent i riksdagen är högerpartier och om det här faller vad kan vi få i stället?

Kommunals ordförande menar att det är en styrka att parterna på arbetsmarknaden backar upp regeringens förslag. Då blir det svårare för partier som vill göra större ingrepp i strejkrätten.

3. Demokratifrågor

Flera av motionerna inför kongressen handlar om ökat medlemsinflytande och ett mer demokratiskt fackförbund.

Förbundet vill dubblera antalet kongressombud till 374 stycken, eftersom det menar att fler ombud då kan prata med medlemmar och fånga upp deras tankar inför kongresser.

För att det ska gå ihop ekonomiskt föreslås att kongresser hålls vart fjärde år i stället för vart tredje år.

– Det tror jag kommer diskuteras väldigt mycket. Och det är jag glad för, det är stadgarna som är vårt regelverk, vår bibel att förhålla oss till.

Kongressombudet Felix Finnveden kritiserar i en debattartikel i Kommunalarbetaren förslaget om att minska antalet ledamöter på förbundsmötena, de beslutande mötena mellan kongresser, från cirka 200 till 50.

Kommunals kongress

När? 21-24 maj 2019.
Var? Stockholmsmässan i Älvsjö.
Hur? 188 ombud deltar. De debatterar och beslutar om allt från vilka som ska sitta i ledningen till hur förbundet ska ställa sig till alla förslag, motioner, som kommit in.