Samtidigt som Tankesmedjan Tiden och LO på första maj i Ludvika presenterade rapporten Högerradikalerna vid makten i Europa gjorde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen sig redo att demonstrera bara några kvarter därifrån.

Nazisternas mål var att provocera. De ville sprida hat och hot på arbetarrörelsens högtidsdag i ett unket försök att skrämma dem som står för jämlikhet och solidaritet.

Den nya rapporten är en granskning av fem europeiska länder där högerradikala partier fått inflytande över regeringsmakten.

Rapporten visar på de faktiska konsekvenserna av en högerradikal politik.

För löntagare är det en mardröm.

Ett av länderna är Ungern. Där har premiärminister Viktor Orbáns högerparti Fidesz sedan de fick regeringsmakten 2010 inte bara drivit en politik som genomsyras av främlingsfientlighet och rasism.

Partiet har dessutom fått igenom reformer som är förödande för löntagarna i landet.

Anställningstryggheten är så gott som borta till förmån för en så flexibel arbetsmarknad som möjligt.

Samtidigt är fackförbundens förhandlingsmöjligheter försvagade.

Men Orbáns politiska projekt att montera ned demokratin med arbetarna som slagträn slutar inte där. 2018 röstades den så kallade ”slavlagen” igenom i Ungerns parlament.

Den ger arbetsgivare rätt att kräva upp till 400 timmars övertidsarbete per år, och lön behöver inte betalas ut förrän efter tre år. Utvecklingen i Ungern sänder kalla kårar längs ryggraden.

I rapporten beskrivs en liknande utveckling av försvagade fackföreningsrörelser och arbetarfientlig politik i Polen, Österrike, Italien och även i vårt grannland Danmark.

I Sverige har utvecklingen inte gått lika långt men samma tankegångar hör vi från vår inhemska högernationalism.

Sverigedemokraterna har på liknande sätt som systerpartierna i Europa förespråkat en arbetarfientlig politik.

Riksdagsledamöter i SD har motionerat om att avskaffa första maj som nationell helgdag, partiet vill luckra upp lagen om anställningsskydd, las, och i Europa-parlamentet röstade SD nej till skärpta åtgärder mot missbruk av tids-begränsade anställningar.

När SVT Nyheter nyligen frågade Sverigedemokraternas kandidat till Europaparlamentet, Kristina Winberg, om hennes politiska förebild svarade hon Viktor Orbán.

”Han är precis den ledaren som jag skulle vilja ha i Sverige”.

Låt hennes svar sjunka in. Och tänk efter vad det skulle innebära för vanliga svenskar.

De högerextrema krafterna är på riktigt.

Inför EU-valet har Sverigedemokraterna meddelat att de ställer om sin EU-politik. I stället för att driva frågan om ett utträde ur unionen ska partiet jobba för att ändra EU inifrån.

Den förändrade hållningen till EU är inget konstigt. När stödet för ideologiskt likasinnade ökar på flera håll i Europa kan de högerextrema gemensamt få ett betydligt starkare genomslag.

Alternativet till de högerradikalas antifackliga och löntagarfientliga agenda i Europa och i Sverige är en politik som står på löntagarnas sida.

Men tiden börjar bli knapp.

Nu har de progressiva partierna i vår svenska EU-valrörelse mindre än två veckor på sig att visa att de står för politiska alternativ som förbättrar villkoren för arbetare.

Det är hög tid att inte bara prata om hotet från extremhögern, utan också driva på för politiska förändringar som minskar klyftorna i samhället och skapar trygghet på arbetsmarknaden.