REPLIK. Eftersom vi och Svenskt Näringsliv redan sitter i förhandlingar om framtidens arbetsrätt får Jan-Olof Jackes artikel ses som ett förhandlingsutspel.

Normalt sett förhandlar vi inte via debattartiklar, det vet Svenskt Näringsliv. Men LO: s ingång är självklar, vi vill öka de anställdas trygghet.

Allmän visstid, sms-anställningar och arbetskontrakt som bara garanterar några få timmars arbete varje månad skapar en otrygghet som inte hör hemma på svensk arbetsmarknad.

Sveriges problem är brist på kvalificerad arbetskraft, inte att de anställda har för mycket trygghet.

Därför vill vi bland annat stärka kompetensutvecklingen genom att arbetsgivarna tar ett större ansvar för lärande på jobbet.

Det ska vara lika självklart för arbetsgivare att investera i sina anställda som att investera i ny teknik.

Det är välkommet att även Jan-Olof Jacke och Svenskt Näringsliv vill förstärka arbetslöshetsförsäkringen, utveckla omställningsförsäkringarna och öka möjligheterna till kompetensutveckling.

”Utredningen om las borde gått ännu längre”

Debatt

Däremot är bilden av lagen om anställningsskydd, las, som målas upp i artikeln helt felaktig.

Jan-Olof Jacke skriver att den inte fungerar längre.

Men att ensidigt fokusera på att öka de anställdas otrygghet genom försämrade turordningsregler och fri uppsägningsrätt skulle snarare föra vår arbetsmarknad tillbaka till 1800-talet, till den tid då arbetsgivaren fritt kunde säga upp vem som helst av vilka skäl som helst.

Den ordningen kommer vi aldrig acceptera.

Faktum är att dagens svenska arbetsrätt är betydligt mer flexibel och modern än det regelverk som finns i jämförbara länder.

Sverige har den högsta sysselsättningen i EU. Därför är politikernas hot om lagstiftning omöjlig att förstå.

Nu har dock parterna chansen att förhandla fram en bra balans i arbetsrätten.

Den möjligheten ska vi givetvis ta. På så sätt håller vi klåfingriga politiker borta och då fungerar den svenska modellen som bäst.