Det blir allt vanligare med så kallade app-jobb som innebär att arbetstagaren arbetar gentemot uppdrag som förmedlas i telefonen.

Foodora och Uber är två exempel på företag som vuxit globalt, men det finns också många svenska bolag med liknande affärsmodeller.

– Det är fel att prata om det här som en del av digitaliseringen. Det är att försköna ett begrepp som inte är vackert. Vi har sett exempel av daglöneri tidigare, så det är inget nytt, säger Maria Arkeby, kommunikationschef på Transport.

På ABF-huset i Stockholm debatterade hon ansvarsfrågan i app-jobben tillsammans med Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.

– Det här är i grunden ett försök att lägga hela ansvaret på individen snarare än på arbetsgivaren. Vi ser hur det här sprider sig och det är förvånande lite diskussion om detta, fortsätter Maria Arkeby.

Det är tio år sedan Uber startade i amerikanska San Francisco och en ny affärsmodell föddes. Affärsidén var enkel, med en app skulle man kunna beställa skjuts och smidigt att ta sig från en punkt till en annan.

Erik Larsson, redaktör på Arbetet Global, konstaterar att modellen är extremt lyckad för skaparna men för etablerade taxibolag blev det snabbt ett problem. På flera håll i världen har Uber-förare och taxiförare drabbat samman.

– Den här utvecklingen sker oavsett om vi vill eller inte och det är vår uppgift som att parter se till hur vi klarar av den bäst, säger Stefan Koskinen.

Han berättar att Almega tecknar 132 kollektivavtal och att alla branscher de representerar genomgår en digitalisering på ett eller annat sätt.

– Vårt uppdrag är att se till att vi har ett så fungerande näringsliv som möjligt.

Maria Arkeby kontrar:

– Jag kan ändå inte förstå att man inte kan behålla arbetsgivaraspekten. Den svenska modellen bygger på parterna, men appekonomin bygger bara på en part, bara arbetstagaren. Tror ni på Almega på den svenska modellen?

– Självklart. Men vi kommer aldrig välja en protektionistisk väg, Sveriges framgångar bygger på att vi är en internationell ekonomi, säger Stefan Koskinen och berättar att många it-företag Almega haft dialog med inte tycker att kollektivavtal passar dem.

– Det måste gå att modernisera kollektivavtal för nya typer av företag, fortsätter han.

Maria Akerby håller fast vid att app-jobben, oavsett hur de är utformade, ändå enbart gynnar arbetsgivaren.

– Arbetsmiljön kan vi inte tappa bort. Även om man är två timmar på ett jobb och två timmar på ett annat jobb ska man inte behöva gå hem med ett ben eller en arm. Har man ingen arbetsgivare så finns ingen som tar ansvar. Jag tror hela fackföreningsrörelsen måste se över hur vi ska värna den svenska modellen på sikt.