Facket Svensk pilotförening hade krävt en löneökning om 13 procent över tre år.

Nu stannar den sammanlagda ökningen på knappt 11 procent, men Tersmeden — ordförande för fackets SAS-sektion — är alltså nöjd.

– Vi är glada att vi har fått till ett nytt avtal, även om vi är ledsna att det drabbade passagerarna, säger han enligt SVT.

Förhandlingarna mellan piloterna och SAS pågick i över ett dygn. Det dröjde långt inpå torsdagskvällen, och pressträffen blev uppskjuten gång på gång, innan vd Rickard Gustafson tog till orda på SAS-huvudkontor i Solna och berättade att parterna kommit överens om det treåriga kollektivavtalet.

– Jag kan med lättnad informera att vi nu kan lägga den här konflikten bakom oss.

Sedan strejken bröt ut har drygt 4 000 flygningar ställts in och över 360 000 resenärer drabbats.

Bolaget har också lidit kraftiga ekonomiska förluster, enligt vissa experter så mycket som 60—80 miljoner kronor om dagen.

Kostnaden vill dock vd:n inte spekulera i.

– Självklart har det kostat pengar och förtroende, säger han.

Konflikten, som rört 1 400 piloter i Sverige, Danmark och Norge, har huvudsakligen kretsat kring att piloterna velat ha mer förutsägbarhet gällande arbetstider, marknadsmässiga löner och samarbete.

Pilotfacket krävde alltså 13 procent, med motiveringen att SAS-anställdas lön halkat efter.

Avtalet landade i stället på mellan 3 och 4 procent per år, eller sammanlagt uppemot 11 procent på tre år. Piloter ska också kunna flyga både långa och korta sträckor, enligt avtalet.

Pilotstrejk i gång: ”Misslyckat för alla parter”

Löner & Avtal

– Avtalet innehåller klausuler som gör det lättare för våra piloter att planera sina liv, säger Rickard Gustafson.

Han kallar det ett misslyckande att strejken bröt ut och menar att båda sidor hade kunnat göra saker annorlunda för att få ett slut på konflikten tidigare.

– Jag tror att båda parter insåg att vi sågar av den gren vi sitter på, säger Rickard Gustafson.

I ett pressmeddelande förklarar Wilhelm Tersmeden varför facket nu kan rekommendera avtalet till sina medlemmar.

”Det allra viktigaste för oss har varit att säkra att våra medlemmar inte mister jobben och att de har anställningstrygghet. Det har vi lyckats med och samarbetsavtalen ingår nu som en del av kollektivavtalet”, säger han.

Schemaomläggningen gör att andelen piloter med förutsägbara scheman har ökat från 40 till 60 procent med det nya avtalet, enligt Tersmeden.

Viktigt för facket har varit att piloterna i de fyra skandinaviska pilotföreningarna fått förhandla tillsammans, vilket också blev fallet.

Konflikt om kollektivavtalet

Före förhandlingarna sade SAS upp särskilda avtal mellan bolaget och piloterna gällande samverkan, produktion, karriärvägar och regler för anställningstid.

• Piloterna anser bland annat att de lönemässigt har hamnat efter sina kolleger i andra bolag. En annan huvudfråga rör förutsägbarheten när det gäller arbete och fritid.

• Den 2 april, efter att förhandlingarna brutit samman, varslade SAS piloter i Danmark, Norge och Sverige om strejk med start 26 april vid midnatt, om ingen lösning nåtts.

• På kvällen den 25 april lade medlarna i Sverige fram ett bud till parterna. Budet innehöll, enligt arbetsgivaren, att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema, men mindre löneökningar än fackets krav.

• Piloterna sade nej till budet, medan arbetsgivaren sade ja.

• Efter att förhandlingsfristen löpt ut vid midnatt fortsatte de norska och danska parterna förhandlingarna på övertid, men på morgonen den 26 april meddelade norska och danska medier att även de piloterna tas ut i strejk.