Och det för han fram på en miniturné bland Sekoklubbar som varit och är kritiska till förslaget och inte minst till att Seko sagt ja till det.

– Det är min uppgift som ordförande att värna Sekos medlemmar. Det är inte mitt jobb att måna om andra organisationers strejkrätt, det får de göra själva, säger han till Sekotidningen under turnén.

I grunden handlar det om, säger Valle Karlsson, att de etablerade fackförbunden inom LO, TCO och Saco ska ha kvar sin monopolställning.

– Den svenska modellen bygger på starka fackföreningar som organiserar en majoritet på arbetsplatserna. Det är så vi blir starka i mötet med arbetsgivarna.

I mitten av mars publicerades en debattartikel i Sekotidningen där Seko uppmanades lämna den överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv som ligger till grund för regeringen proposition.

Debattartikeln var undertecknad av 18 klubbordföranden, som krävde att Seko skulle lämna överenskommelsen.

Strax efteråt kallade förbundsledningen till sig debattörerna för samtal.

Resultatet av kallelsen blev att Valle Karlsson i stället besöker sina kritiker. Hittills har det blivit fem sex träffar. En del av kritiken består i att det inte var någon medlemsdialog innan beslutet fattades och det medgav Valle Karlsson att förbundet missade när han i dag träffade klubb SJ trafiks styrelse, en av de klubbar som skrivit under debattartikeln och som bland annat kritiserat bristen på demokratisk förankring.

– Vi hade kunnat informera tidigare, sa han. Det är lätt att vara efterklok.

Under mötet presenterade han Sekos argument för att säga ja till inskränkningar i strejkrätten och lade tonvikt vid att inget, som han ser det, kommer att förändras eftersom de regler som nu kan bli lag redan finns i avtal.

– Det som händer är att alla fackförbund omfattas av samma regler, sa han.

Mot det fick han mothugg på mötet med SJ-klubben att det är svårare att förändra lagstiftning än ett avtal, som går att säga upp.

Striden om strejkrätten

Regeringen säger ja till ändrad strejkrätt

Nyheter

Därmed blir det ett avsteg från den svenska modellen som bygger på att det är parterna som kommer överens om spelreglerna.

– Om reglerna ska omfatta alla, måste det bli lagstiftning, svarade han.

De största förändringarna av strejkrätten i regeringens proposition handlar om att det enbart bli tillåtet att ta till konflikt om syftet är att teckna kollektivavtal och att det föregåtts av förhandlingar.

Dessutom blir det ett förbud mot konflikt i så kallade rättstvister, det vill säga en tvist som oftast rör en enskild person, en uppsägning till exempel.

Dessutom ska först tecknade avtal gälla. Det har kritikerna satt upp ett särskilt varnande finger för.

De menar att företag och arbetsgivare då kan bilda ”gula” fackföreningar, det vill säga fack som arbetsgivarna själva styr och på så sätt tränga undan LO-facken till exempel.

Det avfärdade Valle Karlsson med en hänvisning till medbestämmandelagen, där det står att en fackförening ska vara äkta.

– Det finns en viss bevisbörda men om ett fack enbart ställer sig bakom en arbetsgivare måste det vara svårt att beteckna den som en äkta fackförening, sa han.

På en fråga om det inte finns en risk att de borgerliga partierna lägger förslag som ytterligare inskränker strejkrätten nu när frågan ligger på bordet, svarade Valle Karlsson att det inte finns några indikationer på det.

Styrelsen i Klubb SJ trafik välkomnade Valle Karlssons besök även om det var lite sent, eftersom strejkrättsförslaget redan är antaget.

Klubben har ett årsmötesbeslut om att skicka in en kritisk motion till Sekos representantskap och det står fast.

– Det är beslutat i demokratisk ordning, sa klubbordförande Helena Henriksdotter.

Regeringens proposition läggs fram till riksdagen i början av maj och den 18 juni är det tänkt att riksdagens ska rösta. Den nya lagstiftningen träder i kraft 1 augusti 2019.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.