Vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Om det inträffar en olycka eller om du skadar dig på jobbet kan du ha rätt till ersättning från TFA-försäkringen. Är du fast anställd, bemanningsanställd eller inhoppare? Spelar ingen roll. Skadar du dig på jobbet kan du få ersättning. Den gäller alla, oavsett anställningsform och hur länge du har jobbat.

För föräldrar

Föräldrapenningtillägg (FPT)

Om du är föräldraledig får du föräldrapenning från Försäkringskassan. Men jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du få extra pengar. Här finns dock ett krav. Du måste ha jobbat i minst tolv månader under de senaste fyra åren. Inte hos samma arbetsgivare, men hos arbetsgivare med försäkringar där det finns bestämmelser om detta.

Utan anställningsskydd

Risk att missa ersättning om man är tillfälligt anställd

Arbetsrätt

Vid behovsanställning uppkommer vanligtvis ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle (flera visstidsanställningar) och då räknas dessa dagar.

Om det däremot är fråga om en schemalagd timanställning (en visstidsanställning) får alla dagar räknas under anställningsperioden.

Vid dödsfall

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Den här försäkringen gäller om det värsta inträffar – att den anställda mister sitt liv. Försäkringen gäller från första dagen du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Här finns begränsningar för den som har tillfälliga, korta anställningar.

För den som är anställd för att utföra arbete färre än åtta timmar per vecka gäller särskilda regler. Då har de efterlevande bara rätt till ersättning om dödsfallet inträffar en dag då personen jobbade. Och då endast begravningshjälp.

Tjänstepension

Premiebefrielseförsäkring/Avgiftsbefrielseförsäkring

Vanligtvis betalar arbetsgivaren in pengar till din pension. Men skadar du dig på jobbet, blir sjuk, gravid eller är föräldraledig täcker försäkringen upp. Då betalas pensionspremien in av försäkringsbolaget i stället. Är du tillfälligt anställd kolla vad som gäller för just dig.

Har du en behovsanställning och var inte inbokad för jobb just den dag du blir sjuk? Då kan du ändå ha rätt till detta, så länge du fått sjukpenning.
Och även om du slutat din korta anställning kan du ändå ansöka om att få premier inbetalda från försäkringen. Så länge du skadade dig eller blev sjuk när du väl var anställd kan du ha rätt till ersättning.

För sjuka

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

Den här försäkringen kompletterar den statliga sjukförsäkringen. Skyddet börjar gälla när den anställda har jobbat i 90 dagar under en tvåårsperiod. Det behöver inte vara 90 dagar hos en och samma arbetsgivare utan det räcker att arbetsgivaren har tecknat försäkringsavtal om AGS, AGS-KL, ITP eller KTP. Har du varit inne och jobbat några timmar av en dag räknas det som en dag.

Du behöver inte vara inbokad för arbete den dag du blir sjuk. Så länge du anses ha en pågående anställning är du försäkrad.

Efterskydd

Du kan vara försäkrad även efter att du slutat din anställning. Det kallas för efterskydd.

Det är viktigt att tänka på för dig som har tillfälliga anställningar, eftersom du kan ha rätt till ersättning trots att du inte tror det. Det finns vissa villkor, till exempel måste du ha en så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Kolla upp vad som gäller för just din situation.

OBS! De som jobbar som egenföretagare behöver teckna egna försäkringar.

Fotnot: Granskningen av villkoren för tillfälligt anställda är ett samarbete mellan Kommunalarbetaren och Arbetet, som båda ingår i LO Mediehus.