Fler röster höjs för att riksdagsledamöterna ska omfattas av de regler som gäller övriga löntagare.

Bakgrunden är att tidigare L-ledamoten Emma Carlsson Löfdahl tagit timeout, men behåller sitt riksdagsarvode.

Men vad borde gälla för Emma Carlsson Löfdahl? Om hon var medlem i IF Metall och ville ha råd om hur hon ska göra skulle jag informera om det.

För det första skulle jag berätta för henne att en timeout inte är en bra idé. Om hon ändå väljer det måste den tidsbegränsas.

I fall hon stannar hemma i tre månader kommer hon att tappa sin sjukpenninggrundande inkomst och kan inte få sjukpenning.

Om Carlsson Löfdahl ändå skulle behöva en inkomst, skulle jag fortsätta att informera henne.

Om hon anser att hon på grund av sitt mående inte kan arbeta skulle jag insistera på ett läkarbesök.

Om läkaren skriver ett sjukintyg och det skickades till Försäkringskassan skulle det ses som en sjukanmälan, vilket vore en mycket viktig åtgärd.

Men sjukförsäkringen är hård. Gissningsvis skulle Försäkringskassan dra in sjukpenningen.

I det läget måste Carlsson Löfdahl gå till Arbetsförmedlingen och anmäla sig som arbetssökande, trots att hon faktiskt har sin riksdagsplats kvar.

Sedan måste Emma Carlsson Löfdahl göra en viktig sak.

Hon måste formellt söka tjänstledigt från Riksdagen eftersom Försäkringskassan dragit in hennes sjukpenning.

Det är helt nödvändigt om hon ska kunna få a-kassa i stället.

Jag tvingas också informera henne om att även om hon skulle kunna få a-kasseersättning, så får hon trots det vidkännas en rejäl inkomstsänkning

Tomas Lundmark

I min information kommer jag särskilt att trycka på vikten av att verkligen vara arbetssökande.

Om hon anser sig må för dåligt för att kunna ta ett arbete kan hon inte få någon inkomst heller.

Carlsson Löfdahl ska i enlighet med vad Riksdagen beslutat, regelbundet rapportera och redovisa sitt arbetssökande.

Om hon inte gör det kommer det att beivras. Första gången hon missköter sitt arbetssökande blir det en varning.

Senare kan det sluta med att hon blir helt avstängd från rätten till ersättning.

Jag tvingas också informera henne om att även om hon skulle kunna få a-kasseersättning, så får hon trots det vidkännas en rejäl inkomstsänkning.

Eftersom hennes Riksdagsarvode är 66 900 kronor i månaden så blir hennes slutliga ersättning 30 procent av lönen.

Det är rimligt att även riksdagsledamöterna omfattas av de villkor som gäller för andra.

Men de regler som finns för löntagare är oerhört hårda och krångliga.

Så mitt absolut bästa råd till Emma Carlsson Löfdahl, ifall hon vore medlem i IF Metall blir: ta inte timeout!

Gå tillbaka till ditt riksdagsuppdrag!