Ylva Johansson är noga med att framhålla att många delar av det som nu ska utredas när det gäller arbetsrätten inte är socialdemokratisk önskepolitik.

– Det är bara att vara ärlig i att delar av de här direktiven är smärtsamma för oss socialdemokrater. Det finns en risk att det leder till sämre anställningstrygghet i vissa delar och vi vill ju gå i motsatt riktning.

På vilket sätt riskerar anställningstryggheten att försämras?
– Turordningsreglerna ska ju inte tas bort, de är kvar, men det ska bli större och tydligare undantag från turordningsreglerna. Vi får ju se hur utredningens förslag kommer att bli, men det är klart att jag känner en oro här. Det är ju ingenting som vi socialdemokrater ser behov av, det måste jag vara ärlig med.

I dag gäller att företag med mindre än tio anställda får undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Hur stora undantagen ska bli i framtiden, eller om de ska omfatta alla företag, både stora och små, vill Ylva Johansson inte spekulera om.

Fajten om las

Regeringen: Fler undantag i las ska utredas

Nyheter

– Det blir en tolkning som utredaren får göra. Vi beslutar om direktiv och sedan är det utredaren som tolkar dem och ska leverera på dem.

Andra delar av direktiven är hon mer positiv till. Framför allt när det gäller arbetsgivarens ansvar för anställdas kompetensutveckling och omställning.

I dag finns inget lagstiftat ansvar, utan endast en praxis som vuxit fram i Arbetsdomstolen där arbetsgivaren har ett visst ansvar för att se till att arbetstagaren har rätt kompetens.

– Det finns ju i dag ett ansvar men det som finns i direktiven är att man ska stärka arbetsgivarens ansvar och det är en förändring från dagsläget, så det är väldigt skarpt, säger Ylva Johansson.

Utredaren ska också titta på hur det ska kunna bli en bättre balans mellan olika anställningsformer när det gäller arbetsrätten, till exempel anställningsskydd.

– Jag ser att det måste bli bättre för de som har de mest otrygga anställningarna i dag. Det är vad vi vill.

Ni vill ju egentligen avskaffa allmän visstid?
– Ja, vi vill avskaffa allmän visstid och vi vill lagstifta mot hyvling. Men det fick vi inte igenom i januariavtalet tyvärr och det betyder att utrymmet är lite mindre i utredningen än vad jag hade önskat.

Många, framför allt från fackligt håll, är kritiska till utredningen. Det har Ylva Johansson förståelse för.

– Vi socialdemokrater är ju också kritiska. Det här är en eftergift som vi fick göra i januariavtalet. Men samtidigt som det är smärtsamt för oss, så är det självklart att om man ingår en överenskommelse, så är vi ett parti som lever upp till det.