Inför det stundande EU-valet har högerextremister runt om i Europa växt sig allt starkare och utmanar demokratin, EU-samarbetet och våra mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna går till val på att mota denna utveckling och driver på för fler jobb, kvinnors rättigheter och en offensiv klimatpolitik.

EU måste klara av att ta ansvar för de svåra frågorna.

Jag är övertygad om att det är samarbete och en politik som minskar klyftorna och ökar tryggheten för vanligt folk som löser EU:s utmaningar.

Högerextremisterna för en politik som ofta går tvärs emot det som grundade EU, det vill säga det demokratiska samarbetet.

Det är en utveckling som vi måste stoppa. EU ska agera kraftfullt mot de länder som inte står upp för de gemensamma värderingarna.

Därför har vi socialdemokrater föreslagit att använda EU:s budget som ett incitament för att stå upp för gemensamma värderingar och bidra till samarbetet.

Det handlar om att villkora medel så att länderna driver en politik i linje med det fria samhälle som EU står för.

Nu måste vi höra ropen från världens alla Gretor. Vi vuxna som äger besluten måste våga vara lika modiga som dagens unga och fatta djärva beslut

Heléne Fritzon (S)

De senaste decennierna har det blivit tydligare att de framgångar vi sett för jämställdhet och kvinnors rättigheter aldrig kan tas för givna.

Om vi inte försvarar jämställdheten utmanas och inskränks kvinnors rättigheter.

Det är precis det som vi ser hända i och med högerextremisternas frammarsch. Deras politik slår mot kvinnor.

I EU i dag är var tredje kvinna arbetslös. Det är inte bara begränsade för kvinnors självständighet utan för hela EU.

Om vi ökade sysselsättningen bland kvinnor skulle också EU:s tillväxt öka markant. Därför vill vi socialdemokrater ha en ny strategi för jämställdhet i EU.

En sådan strategi skulle säkerställa att jämställdhet prioriteras av EU och att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.

Jämställdhet bär på enorma möjligheter om vi är beredda att prioritera den.

Socialdemokraterna är garanten för ett jämställt och jämlikt EU.

Det stundande EU-valet handlar också om att sätta människovärdet framför marknadskrafterna.

Därför vill vi utveckla den så kallade sociala pelaren som för oss är ett verktyg för att garantera skäliga livs- och arbetsvillkor.

Socialdemokraterna arbetar för ett EU som sätter vanligt folk först.

Det visar sig bland annat i vår kompromisslösa kamp för att stå upp för löntagares rättigheter.

Tidigare under april vann vi en viktig seger i Europaparlamentet då reformer för att stärka transportarbetares rättigheter gick igenom.

Det handlar bland annat om att skapa skäliga kör- och vilotider och att motverka osund konkurrens och lönedumpning. Ingen yrkesförare ska tvingas sova i lastbilshytten.

Tack vare att vi har avskaffat Lex Laval och på EU-nivå drivit igenom en förändring av EU:s utstationeringsdirektiv, det vill säga lika lön för lika arbete oavsett var arbetet utförs, kan svenska fackförbund kräva att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige.

Detta är viktiga jämlikhetsfrågor för vanligt folk och någonting som vi socialdemokrater alltid står upp för.

Vi står också inför enorma klimatutmaningar.

Om vi ökade sysselsättningen bland kvinnor skulle också EU:s tillväxt öka markant. Därför vill vi socialdemokrater ha en ny strategi för jämställdhet i EU

Heléne Fritzon (S)

Under denna mandatperiod har Socialdemokraterna i Europaparlamentet skärpt klimatmålen och beslutat om att minska utsläppsrätterna radikalt.

Det är flera steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt. Sverige är ett miljöland i framkant men vi skulle göra större framsteg tillsammans.

EU måste kunna sätta tuffa krav mot stora utsläppare och göra det lätt för vanliga människor som du och jag att göra klimatsmarta val.

Nu måste vi höra ropen från världens alla Gretor.

Vi vuxna som äger besluten måste våga vara lika modiga som dagens unga och fatta djärva beslut.

Jag kommer kämpa för att EU:s samlade utsläpp ska minska snabbare än vad de gör idag. Därför måste vi få till internationella lösningar nu.

Valet den 26:e maj är ett vägval. Antingen värnar vi om EU-samarbetet och står upp för demokratin och den fria rörligheten.

Eller så lämnar vi över samarbetet till dem som ifrågasätter demokratin.

För mig är det ett enkelt val.

Jag står upp för vår demokrati, en offensiv klimatpolitik och kvinnors rättigheter varje dag.