Kakor, sms och uppmuntrande kort. Mariusz Szczodry, lärare i historia, pratar om hur eleverna visat sitt stöd under de veckor då han och de flesta andra lärare strejkat.

På torsdagen 25 april blåstes strejken av, med hot om att börja om i september om lärarna inte får gehör för sina krav. Men när Arbetet träffar Marius Szczodry är det ännu onsdag och strejken pågår.

– I början var det ganska lätt, jag var full av entusiasm och hoppades att vi skulle lyckas. Men det blir svårare och svårare när det inte kommer någon respons från regeringen, säger han.

Hans kollega, engelskaläraren Marta Cieśla instämmer och betonar att de helst av allt vill undervisa.

– Det här är känslomässigt utmattande, säger hon.

I klassrummet i centrala Warszawa undervisas vanligen elever i övre tonåren. Men nu sitter här bara tre lärare med trötta ögon. Det är sjuttonde dagen av strejk för majoriteten av dem som undervisar på skolan.

Nationalismen på frammarsch i Europas mitt

Global

Inför strejken röstade varje skola om att delta eller inte. En majoritet av lärare och annan skolpersonal, runt en halv miljon personer i Polen, gick ut i strejk. Sedan dess har antalet sjunkit, det finns ingen samlad bild av hur många som ännu strejkar den 24 april.

Varje lärare har varje dag tagit ett eget beslut om att fortsätta delta i strejken eller inte. De står helt utan ekonomisk ersättning då de inte arbetar.

För Marta Cieśla var valet självklart, men inte enkelt. Det svåra ligger i relationen till eleverna och den förlorade undervisningstiden, det självklara i att kräva värdighet.

Kraven handlar formellt om lön. Läraryrket är lågt betalt. Nyexaminerade lärare tjänar runt 4 400 kronor i månaden och de med mer erfarenhet kommer upp i runt 7 000.

Inledningsvis krävde facket en lönehöjning på ungefär 2 500 kronor i månaden. Hur kravet ser ut har sedan modifierats, men utan förhandlingsresultat.

Lärarna är inte imponerade av det lönebud som regeringen lagt fram från sitt håll.

– Det de erbjöd var en ökning av antalet timmar som gör dig till heltidslärare, med en liten löneökning. Men när du delar det per timme undervisning blir det mindre än vi får nu, säger de.

Missnöjet handlar om mycket mer än pengar. I lärarkåren finns ilska över hur regeringen reformerat skolsystemet. Man menar att det har gjorts utan att lyssna till lärarna.

Bland annat gör en ändring av årskursernas struktur att den skolform som skolan i Warszawa hör till nästa termin ska ta emot dubbla årgångar elever.

Gnälliga och ointresserade av en lösning. Ständigt missnöjda trots att de bara jobbar 18 timmar i veckan samt har långa lov.

Detta är en bild av lärarna som nu flitigt förmedlas via regering och regeringstrogen media i Polen, enligt lärarna och lärarfacket.

Lärarna värjer sig bestämt. De beskriver hur de ordnar resor, förbeder elever för tävlingar, har kontakt med föräldrar och förbereder samt rättar prov utanför de 18 timmarna av ren undervisning.

– Och lärare måste förbereda varje lektion, det är som att jobba med en film eller en teater. Precis som skådespelare och regissörer måste förbereda och öva på allt de senare visar upp, säger Mariusz Szczodry.

– Alla som har minst en lärare bland sina vänner eller nära släktingar inser hur mycket ansträngning som läggs ner. De flesta av oss jobbar antingen sent in på natten i veckorna, eller offrar helgerna, säger Marta Cieśla.

De är missnöjda med mängden administration i jobbet.

– Undervisning har blivit något som måste göras mellan alla andra uppgifter, säger matteläraren Ewa Nizinska.

Inför fredagen har regeringen tagit initiativ till ett rundabordssamtal som lärarorganisationerna har nobbat. Bland annat för att det ska ske framför publik på stadion. Upplägget ses inte som seriöst.

I skolkorridoren i Warszawa står sistaårseleverna Maria och Natalia, de är här för att lämna in uppgifter. De stöttar lärarna, men konstaterar att situationen är stressande.

– Vi vet inte om det blir examensprov den 6 maj, säger Maria och konstaterar att uppskjutna prov skulle kunna skapa problem exempelvis för elever som vill söka till skolor utomlands.

Regeringen har under strejken planerat för att ändra lagen så att lärarnas roll för examinationer minskar, så att andra kan träda in i deras ställe. Lärarfacket ser det som ett uttryck för ovilja inför att i stället förhandla och lösa situationen.

I en tidigare version av denna text stod att strejken fortfarande pågick.