Att reformera las handlar absolut inte bara om turordningsreglerna, utan om hela las, understryker Jan-Olof Jacke.

NY PÅ JOBBET. Han har nyligen varit med om en stor omställning i arbetslivet, Jan-Olof Jacke.

I nitton år, varav de sista sex som vd, arbetade han på läkemedelsbolaget Astra Zeneca i Sverige.

Men sedan oktober i fjol är han i stället vd för Svenskt Näringsliv och representerar 50 arbetsgivarförbund med tillsammans omkring 60 000 medlemsföretag.

Medialt har han än så länge hållit en betydligt lägre profil än företrädaren, citat-maskinen Carola Lemne. Jan-Olof Jacke verkar föredra att hålla korten närmare kroppen.

Kanske beror det på att han, som ny på jobbet, hamnar mitt i hetluften i två stora frågor: Parternas förhandlingar om lagen om anställningsskydd (las) som har satts igång genom januariavtalet – och nästa års stora avtalsrörelse då bland annat det nya industriavtalet ska komma på plats.

Börjar du bli varm i kläderna?
– Väl upphettad skulle man kunna säga. Men jag har fortfarande väldigt mycket kvar att lära mig. Inte minst på arbetsmarknadsområdet, säger han när Arbetet träffar honom i en enorm möteslokal, komplett med eldstad, i Näringslivets hus i Stockholm.

Sedan Jan-Olof Jacke tillträdde har Sverige fått en regering och genom januariavtalet en färdplan som innehåller saker som Svenskt Näringsliv länge lobbat för men som mött frän kritik från fackligt håll.

Det behövs en nedväxling. Det tycker jag är tydligt. Men exakta nivåer får vi återkomma till

Jan-Olof Jacke

– Av det som handlar om arbetsmarknaden finns det absolut saker jag tycker är väldigt bra i januariavtalet, säger Jan-Olof Jacke och tar bland annat upp förändringen av las och Arbetsförmedlingens nya roll.

Men vad gäller las vill han gå längre än överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

– Vi tycker att frågeställningen egentligen är mycket bredare än förändringar i turordningsreglerna. Vi ska inte gå in på att si och så många undantag ska finnas. Att reformera las handlar absolut inte bara om turordningsreglerna, utan om hela las.

– Mycket går i en riktning som vi har verkat för en längre tid, säger Jan-Olof Jacke när han resonerar kring januariavtalet.

Men han ger inga ledtrådar om hur hans reform av ”hela las” konkret skulle se ut.

– Vi kan inte gå in på detaljer som föregår förhandlingarna, säger han och hänvisar i stället till det översiktliga fempunktsprogram som Svenskt Näringsliv presenterade i februari.

Där föreslås ”en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan” medan arbetstagarens trygghet ska finnas i att ha ”kompetens som efterfrågas” och inte i ”lång anställningstid”.

Hellre pratar han om att januariavtalet för med sig ett politiskt tryck.

Om parterna inte enas om las ska regeringen gå på den utredning som tillsätts i april.

– Vår absoluta förhoppning är att parternas lösning ska göra utredningen obsolet.

Samtidigt arbetar Svenskt Näringsliv just nu aktivt med att påverka utredningens inriktning.

– Det är viktigt för oss att försöka påverka direktivet så att det får det breda anslag som behövs. Det räcker inte att bara utreda turordningsreglerna.

Som han upplever det är parterna ”ganska överens” om att det behövs både trygghet på arbetsmarknaden och större flexibilitet.

– Sen kommer vi säkerligen inte vara överens om hur vi kommer dit. Därför behöver vi sätta oss ned och förhandla. Vilka stridslinjerna är får vi se när de fackliga parterna presenterat sina ståndpunkter. Det har de inte riktigt gjort än.

Den danska arbetsmarknadsmodellen flexicurity, som kombinerar en låg grad av anställningsskydd med högre arbetslöshetsersättningar, ser Jan-Olof Jacke som en inspirationskälla.

Vi tycker att frågeställningen egentligen är mycket bredare än förändringar i turordningsreglerna. Vi ska inte gå in på att si och så många undantag ska finnas. Att reformera las handlar absolut inte bara om turordningsreglerna, utan om hela las

Jan-Olof Jacke

– Jag har inte satt mig in i den danska modellen i detalj. Det jag kan konstatera är att danska medarbetare känner en större trygghet i sina anställningar än svenskar gör.

Men han vill inte att Sverige rakt av ska kopiera Danmark.

– Det är svårt att rycka ett system ur sitt sammanhang och sätta det i ett annat. Men vi ska såklart inspireras av spännande saker som verkar fungera bra och där är Danmark absolut ett exempel.

Hyvling av arbetstid har kritiserats för att det ger arbetsgivaren en metod att runda turordningsreglerna i las genom att förkorta arbetstiden i stället för att säga upp. Hur ser du på hyvling?
– Det är inte otänkbart att medarbetarna tycker att det är ett bättre scenario. Men jag är lite dåligt insatt i hyvling och känner inte att jag är tillräckligt grundad i frågan för att fördjupa mig. Frågan har främst varit orienterad mot handeln.

Du har uttryckt att arbetsgivarna borde ta ett större ansvar vid omställningar. Hur ska det se ut?
– Om företagen får en större flexibilitet att själva välja sin arbetsstyrka så kommer det inte utan motprestation. Då är det naturligt att de tar ett större ansvar. Exakt hur det ska se ut ska vi diskutera med parterna och det gör vi allra bäst i stängda rum.

I januariavtalet meddelades att Arbetsförmedlingen inte längre ska förmedla arbeten.

Det ska i stället privata alternativ göra medan myndigheten får en kontrollfunktion.

– Jag har inte satt mig in i den danska modellen i detalj. Det jag kan konstatera är att danska medarbetare känner en större trygghet i sina anställningar än svenskar gör, säger Jan-Olof Jacke.

– Mycket går i en riktning som vi har verkat för en längre tid, konstaterar Jan-Olof Jacke.

– Kompetensbrist är en utmaning för svenska företag samtidigt som vi har en arbetslöshet. Vi tror att privata aktörer på en konkurrensutsatt marknad kan få en bättre verkningsgrad.

Vad talar för det?
– Det finns väl inget fundamentalt på det sättet. Det är mer att vi har sett att privata alternativ har haft bättre resultat. Arbetsförmedlingen tillsätter en låg andel av alla nya jobb så det finns rimligtvis förbättringspotential.

Nästa år går Sverige in i en stor avtalsrörelse. I mars löper industriavtalet ut.

Det så kallade märket har sedan 1997 inneburit att löneökningar inom industrin har haft en normerande roll för den övriga arbetsmarknaden.

…jag har fortfarande väldigt mycket kvar att lära mig. Inte minst på arbetsmarknadsområdet

Jan-Olof Jacke

Den avtalsrörelsen får Jan-Olof Jacke klara utan veteranen Peter Jeppsson, vice vd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, som i mars meddelade att han lämnar sitt uppdrag på Svenskt Näringsliv.

Vill du hålla fast vid märket?
– Svaret är enkelt. Vi ska absolut hålla fast vid märket och jag har stort förtroende för att vi ska kunna göra det. Det har tjänat oss väl under lång tid och vi vet i dag ingen annan bättre metod, säger Jan-Olof Jacke.

Efter att det nuvarande märket sattes år 2017 uttryckte Peter Jeppsson besvikelse över att det blev för högt: 6,5 procent över tre år i stället för de 4,5 procent som industrins arbetsgivare bjudit i förhandlingarna.

Vilka ingångsvärden har du med dig in i förhandlingarna om nästa märke?
– Det behövs en nedväxling. Det tycker jag är tydligt. Men exakta nivåer får vi återkomma till.

Det centrala för Jan-Olof Jacke är att behålla den svenska konkurrenskraften.

– Det betyder inte att vår huvudsakliga konkurrenskraft ska ligga i låga löner. Men nivån på löneökningarna har inverkan på vår konkurrenskraft.

Jan-Olof Jacke om...

... relationen till facken:
– Jag har aldrig varit medlem i facket utan alltid suttit på andra sidan. Jag var i 19 år på Astra Zeneca där vi hade ett jättebra samarbete med de fackliga klubbarna trots många tuffa situationer och stora omställningar.

... LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson:
– Vi har inte gått in i några djupa förhandlingar, men jag uppskattar verkligen den relation vi har börjat bygga och det kommer nog att bli alldeles utmärkt. Vi har dessutom flera partsgemensamma intressen så vi har väldigt starka skäl att vara nära varandra.

... strejkrätten:
– Det var ett framsteg att vi kom överens med Hamnarbetarförbundet med ett rent andrahandsavtal. Men det innebär inte att frågan om konflikträtten är mindre betydelsefull nu. Den är lika viktig nu som den var tidigare.

Fakta Jan-Olof Jacke

Gör: Vd för Svenskt Näringsliv sedan oktober i fjol.

Ålder: 54 år.

Familj: Hustru, två döttrar.

Bor: Kullavik. Övernattningslägenhet i Stockholm.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Karriär: Familjeföretaget Forsåkers Fabriker/Triangeln Försäljning (1986-1992), managementkonsult på Ingemar Claesson Konsult (1995-1999). Flera roller på Astra Zeneca i Sverige, vd de sista sex åren (1999-2018).